Dret de Familia

Articles relacionats amb el dret de família i els conflictes que podin sorgir en els drets i deures familiars: custòdia de fills, pensions familiars, emancipacions, modificació de mesures…

La pàtria potestat. Què és?

La pàtria potestat és una institució familiar que exerceix una destacada funció social. És un conglomerat de drets i deures, que s’atorga als pares sobre els seus fills menors, incapacitats o adoptius i sobre els béns d’aquests. El nom d’aquesta institució del dret de família ho has sentit moltes vegades. Però, saps realment en què …

La pàtria potestat. Què és? Read More »

Què és el règim econòmic matrimonial? Quants existeixen?

El règim matrimonial és el conjunt de normes que regeixen la relacions econòmiques entre els cònjuges o entre aquests i terceres persones durant l’enllaç. En la legislació espanyola existeixen tres possibilitats: societat a guanys, separació de béns i règim de participació. Si et vas a casar pròximament, és possible que els teus familiars o amics …

Què és el règim econòmic matrimonial? Quants existeixen? Read More »

És possible modificar una sentència de divorci, separació o guàrdia i custòdia?

El procediment de modificació de mesures definitives, adoptades de mutu acord o de manera contenciosa en una sentència anterior de divorci, separació o guarda i custòdia, permet adaptar aquelles a el nou context personal o econòmic dels ex-cònjuges, progenitors o fills. Les sentències fermes, com a regla general, no poden ser modificades amb posterioritat. Però …

És possible modificar una sentència de divorci, separació o guàrdia i custòdia? Read More »

Els aliments entre parents: l’obligació moral i la legal

Els aliments entre parents és una relació jurídica que es dóna entre cònjuges o familiars propers, mitjançant la qual, una de les parts, en situació de necessitat, té el dret legal de sol·licitar a l’altra una prestació que li permeti subsistir. Si desconeixes en quin moment sorgeix l’obligació legal d’aportar aliments a un familiar proper …

Els aliments entre parents: l’obligació moral i la legal Read More »

Scroll to Top