More in Dret de Familia
Què és el règim econòmic matrimonial? Quants existeixen?

El règim matrimonial és el conjunt de normes que regeixen la relacions econòmiques entre els cònjuges o entre aquests i...

Close