La pàtria potestat. Què és?

La pàtria potestat és una institució familiar que exerceix una destacada funció social. És un conglomerat de drets i deures, que s’atorga als pares sobre els seus fills menors, incapacitats o adoptius i sobre els béns d’aquests.


El nom d’aquesta institució del dret de família ho has sentit moltes vegades. Però, saps realment en què consisteix la pàtria potestat?. El seu origen es troba en el dret romà i, en l’actualitat, es defineix com el conjunt de drets i obligacions que la llei concedeix als pares sobre els seus descendents no emancipats i els béns d’aquests. Es tracta d’un poder global que s’atorga fins que els fills aconsegueixen la majoria d’edat i que s’executa sempre en benefici d’ells.

La pàtria potestat està regulada en el Codi Civil i, entre les obligacions que inclou, recull el deure els pares a estar amb els fills, el de cuidar-los, protegir-los, alimentar-los, procurar-los formació, educar-los, administrar els seus béns i representar-los legalment. S’exerceix conjuntament per tots dos progenitors, en exclusiva per un d’ells amb l’aquiescència de l’altre o unilateralment per defecte, absència o impossibilitat de l’altra part. Després d’una separació o un divorci, la titularitat segueix sent compartida, encara que és habitual que sigui un dels pares el que l’exerceixi efectivament. No obstant això, en certs actes s’exigeix l’exercici conjunt dels dos.

La pàtria potestat és intransmissible, irrenunciable i imprescriptible i engloba als fills biològics i adoptius.

Com pots comprovar, aquesta institució posseeix una doble dimensió: personal i patrimonial. Però, és possible privar als pares de la pàtria potestat?. La resposta és afirmativa i la decisió es pren sempre en la corresponent sentència judicial. La privació pot ser total o parcial i es condiciona a la causa que la va ocasionar. És a dir, cap la possibilitat de revisar i revertir la situació, doncs la mesura no és absoluta ni definitiva.

Alguns motius que determinen la privació de la pàtria potestat són: maltractaments, alcoholisme, drogodependència, condemnes penals, incompliment de deures envers els fills, malalties mentals etc.

Obligacions dels fills

Els fills també tenen obligacions envers els seus progenitors. Així, els deuen obediència i respecte mentre romanguin sota la seva pàtria potestat. D’altra banda, els descendents han de contribuir a l’aixecament de les càrregues de la família mentre convisquin en el seu si.

Quan s’extingeix la pàtria potestat?

Recorda que la pàtria potestat conclou per:

 • Defunció dels pares.
 • Emancipació dels fills.
 • Adopció del fill.
 • Sentència judicial.

En què consisteix la pàtria potestat prorrogada?

En l’article 171 del Codi Civil pots llegir el següent: “la pàtria potestat sobre els fills que haguessin estat incapacitats, quedarà prorrogada per ministeri de la Llei en arribar aquells a la major edat”. Per tant, la institució es prorroga més enllà de la majoria d’edat i fins a algun dels següents suposats:

 • Defunció dels progenitors.
 • Adopció de l’incapaç.
 • Matrimoni d’aquest.
 • Extinció del motiu que va provocar la declaració d’incapacitat.

Si finalitza la pàtria potestat i continua la causa d’incapacitat, ha de desplegar-se l’oportú règim de tutela.

En Garanley Advocats t’assessorem sobre aquesta complexa qüestió i sobre qualsevol altre assumpte relacionat amb el dret de família. Oferim un servei legal personalitzat, integral i adaptat a les teves necessitats concretes. No dubtis a contactar-nos.

5/5 (1 Review)
Comparte este artículo >>
CONTACTO FLOTANTE
close slider
¿Quieres más información sobre nuestros servicios? Rellena el siguiente formulario.

  Scroll to Top
  More in Dret de Familia
  Què són les capitulacions matrimonials?

  Les capitulacions matrimonials són un contracte entre els cònjuges o futurs cònjuges estipulat abans o després de el matrimoni, en...

  Close