Advocats de divorcis a Barcelona​

Dretmatrimonial

A Garanley trobaràs els advocats de divorcis a Barcelona. Som els especialistes en separacions que estàs buscant, per a assessorar-te de forma personalitzada sobre els diferents models de divorci i les opcions que tens. Comptem amb professionals experts en el dret matrimonial. Així doncs, en cas que vulguis posar fi al teu matrimoni, no dubtis a acudir perquè t’ajudem a negociar un acord beneficiós.

Un advocat del despatx t’explicarà els diferents procediments i vies per les quals pots optar:

Si estàs a Barcelona ciutat o província, t’oferim un servei especialitzat i de qualitat a un preu raonable per a tramitar la teva separació o divorci.​

Si estás en Barcelona ciudad o provincia, te ofrecemos un servicio especializado y de calidad a un precio razonable para tramitar tu separación o divorcio.

Com t'ajudarem com advocats experts en dret matrimonial?

Como despacho de abogados expertos en Derecho de Matrimonial, te ayudaremos a gestionar las distintas contingencias que pueden surgir durante todo el proceso de divorcio. Donde predominará la comunicación fluida entre el abogado y el cliente.

La intervención de nuestros abogados destaca por un elevado nivel moral y una actuación ética. Buscamos en todo momento el máximo beneficio para nuestros clientes.

Nos encargaremos de:​

És molt important triar un bon professional de confiança amb qui et sentis segur. A vegades, la intervenció d’un advocat matrimonial especialista no és exclusiva en casos de regulació de la ruptura matrimonial.

Hi ha casos, com per exemple, en la guàrdia i custòdia o pensions, les situació pot canviar en qualsevol moment, per la qual cosa requerirà una modificació de mesures. En aquests casos, la millor opció és dirigir-se al seu advocat de confiança per a rebre un assessorament personalitzat a cada cas.

¿Qué hacen nuestros abogados de divorcios en Barcelona?

Divorci contenciós

Aquest és el tipus de divorci més complicat. Ja que es denomina contenciós perquè una de les parts no està d’acord amb la dissolució del matrimoni. Això fa que no pugui arribar-se a un acord extrajudicial. És un jutge qui decideix tot el relacionat a custòdia, separació de béns, règim de visites…

Divorci de comú acord o separació matrimonial

En aquest tipus de divorci, tots dos cònjuges estan d’acord amb la ruptura del matrimoni i decideixen arribar a un enteniment. Els nostres advocats podran ajudar-te a negociar un acord just quant a les custòdies, pensions alimentàries i règim de visites si existeixen fills en comú. I si no existeixen, s’abordaran temes com la separació de béns, entre altres qüestions.

Nul·litats matrimonials civils

Si en la celebración de un matrimonio se dan defectos esenciales que impiden que este pueda ser considerado como tal o si como consecuencia de algún error administrativo resulta que esa unión nunca se celebró, nuestros abogados también podrán ayudarte a solucionar ese problema.

Liquidación de sociedades en régimen de gananciales

Si en la celebració d’un matrimoni es donen defectes essencials que impedeixen que aquest pugui ser considerat com a tal o si com a conseqüència d’algun error administratiu resulta que aquesta unió mai es va celebrar, els nostres advocats també podran ajudar-te a solucionar aquest problema.

Capítols matrimonials

Aquest és el tràmit que ha de fer-se abans de la unió matrimonial per a estipular el règim econòmic que regirà el futur matrimoni. Si no es duu a terme es pren com a referència el de guanys. Per això, si no vols que el teu enllaç es regeixi d’aquesta manera, hauràs de realitzar els capítols matrimonials per a deixar constància que vols un altre tipus de règim.

Conflictes en parelles de fet

Una altra modalitat d’unió diferent a la del matrimoni és la parella de fet. Lògicament, aquestes parelles també se separen, i perquè tot transcorri correctament és aconsellable comptar amb l’assessorament d’un advocat expert.

D’igual forma, per a constituir-se com a tal també és recomanable informar-se bé. Així doncs, no dubtis a contactar amb nosaltres si t’afecten aquestes qüestions.

En Garanley els nostres advocats de divorcis a Barcelona estan a la teva disposició en el cas que necessitis els nostres serveis per a tractar qualsevol assumpte de caràcter matrimonial. Els nostres professionals t’assessoraran amb el major rigor possible i t’informaran de les opcions que tens davant qualsevol conflicte d’aquest tipus..

Contactaamb nosaltres

Responsable del fitxer: Garanley SLP.
Finalitat: Donar resposta a la seva sol·licitud de contacte.
Legitimació: el teu consentiment.
Destinataris: les teves dades es troben allotjats en un hosting privat, titularitat de Solucions Web Online S.L., allotjat a Espanya.
Podràs exercir els teus Drets d’accés, rectificació,limitació o suprimir les teves dades enviant un email a mail@garanley.com

0/5 (0 Reviews)
CONTACTO FLOTANTE
close slider
¿Quieres más información sobre nuestros servicios? Rellena el siguiente formulario.

    Scroll to Top