Dret de Familia

Articles relacionats amb el dret de família i els conflictes que podin sorgir en els drets i deures familiars: custòdia de fills, pensions familiars, emancipacions, modificació de mesures…

Qué ocurre ante la ruptura de parejas de hecho

Què passa davant la ruptura de parelles de fet?

Moltes relacions acaben per diferents motius i quan no s’està casat la situació legal és una mica diferent. En aquesta ocasió des del nostre despatx d’advocats a Barcelona t’expliquem què passa davant la ruptura de parelles de fet. Segueix llegint i coneix com reaccionar davant d’aquest problema.

El dret al règim de visites i comunicacions dels menors

Un divorci suposa un conflicte psicològic per als fills. Especialment, quan no es respecta el dret a el règim de visites i comunicacions dels menors. Al nostre despatx d’advocats a Barcelona sabem l’important que aquest tema, per això, et comptarem tot a l’respecte.

Causes de l’extinció i suspensió de la pàtria potestat

El Codi Civil espanyol estableix els motius pels quals els pares tutors d’un menor perden els drets sobre aquest. També un tribunal pot ordenar la suspensió dels drets quan hi hagi raons que ho justifiquin. Des del nostre despatx d’advocats a Barcelona expliquem les causes de l’extinció i suspensió de la pàtria potestat.

solicitar la custodia compartida

En quines circumstàncies es pot sol·licitar la custòdia compartida?

És comú que les separacions i divorcis vagin acompanyades d’una lluita per la guarda dels fills. Hi ha una sèrie de factors que influeixen en la decisió dels jutjats sobre aquest aspecte. Com a despatx d’advocats a Barcelona volem que coneguis en quines circumstàncies es pot sol·licitar la custòdia compartida.

CONTACTO FLOTANTE
close slider
¿Quieres más información sobre nuestros servicios? Rellena el siguiente formulario.

    Scroll to Top