Dret de Familia

Articles relacionats amb el dret de família i els conflictes que podin sorgir en els drets i deures familiars: custòdia de fills, pensions familiars, emancipacions, modificació de mesures…

En quines circumstàncies es pot sol·licitar la custòdia compartida?

0.0 00 És comú que les separacions i divorcis vagin acompanyades d’una lluita per la guarda dels fills. Hi ha una sèrie de factors que influeixen en la decisió dels jutjats sobre aquest aspecte. Com a despatx d’advocats a Barcelona volem que coneguis en quines circumstàncies es pot sol·licitar la custòdia compartida.

La pàtria potestat. Què és?

4.7 03 La pàtria potestat és una institució familiar que exerceix una destacada funció social. És un conglomerat de drets i deures, que s’atorga als pares sobre els seus fills menors, incapacitats o adoptius i sobre els béns d’aquests. El nom d’aquesta institució del dret de família ho has sentit moltes vegades. Però, saps realment …

La pàtria potestat. Què és? Read More »

Què és el règim econòmic matrimonial? Quants existeixen?

5.0 03 El règim matrimonial és el conjunt de normes que regeixen la relacions econòmiques entre els cònjuges o entre aquests i terceres persones durant l’enllaç. En la legislació espanyola existeixen tres possibilitats: societat a guanys, separació de béns i règim de participació. Si et vas a casar pròximament, és possible que els teus familiars …

Què és el règim econòmic matrimonial? Quants existeixen? Read More »

Els aliments entre parents: l’obligació moral i la legal

4.8 05 Els aliments entre parents és una relació jurídica que es dóna entre cònjuges o familiars propers, mitjançant la qual, una de les parts, en situació de necessitat, té el dret legal de sol·licitar a l’altra una prestació que li permeti subsistir. Si desconeixes en quin moment sorgeix l’obligació legal d’aportar aliments a un …

Els aliments entre parents: l’obligació moral i la legal Read More »

Scroll to Top