Advocats especialistes en herències a Barcelona

Experts en dret de successions:Herències, testaments, legítimes...

Un dels problemes més comuns que tractem en Garanley Advocats són tots aquells relacionats amb les herències i testaments. Així doncs, t’explicarem quins són els serveis dels nostres advocats d’herències a Barcelona en aquest àmbit.

En cas que no es vulgui esperar a la defunció per a repartir els béns, una altra de les possibilitats és realitzar una donació. Si està interessat en això, posi’s en contacte amb nosaltres perquè l’informem degudament.

Els nostres serveis en dret Hereditari són:

El que fan els advocats d'herències a Barcelona

Acceptació i renúncia d'herències

A l’hora d’acceptar o renunciar a una herència, és recomanable acudir a un advocat que t’indiqui els passos a seguir.

Planificació de la successió

Això fa referència a l’elaboració d’un testament d’una persona que tingui diverses propietats o una empresa que vulgui deixar-los als seus fills. Els nostres professionals podran assessorar-te sobre com planejar la successió perquè tots els hereus quedin beneficiats.

Redacció i lectura de testaments

El testament és alguna cosa que totes les persones hauran de fer en algun moment de les seves vides. La redacció del mateix sempre ha d’estar feta per un professional perquè aquest sigui completament vàlid.

D’igual forma, la seva lectura s’ha de fer en presència d’advocats i notaris que acreditin tot el que s’ha dit i decidit durant aquest tràmit. Tots aquests serveis podràs dur-los a terme amb els nostres professionals.

Impugnació de testaments

En molts casos, els legataris no queden conforme amb el repartiment del testament. O bé detecten il·legalitats que fan que el testament quedi invalidat.

Doncs bé, els nostres professionals són experts en la legalitat dels mateixos i podran assessorar-te sobre què pots fer si et trobes en una d’aquestes situacions. A més de, és clar, gestionar tota la paperassa necessària per a dur a terme la impugnació.

Declaracions d'hereus

Este es el trámite que se ha de llevar a cabo cuando el fallecido no ha dejado testamento. Y este documento debe estar hecho por un abogado y en presencia de un notario.

Partició d'herències

Aquest és el tràmit que s’ha de dur a terme quan el mort no ha deixat testament. I aquest document ha d’estar fet per un advocat i en presència d’un notari.

Reclamació de drets hereditaris i legitimes

Quan la persona que mor no inclou a algun dels hereus forçosos en el testament, est té dret a reclamar la seva part legítima. A l’ésser aquest un problema comú, en el nostre despatx comptem amb diversos experts en aquest tema.

Venda de drets hereditaris

Aquesta és una acció que qualsevol persona pot fer per a aconseguir diners en cas que ho necessiti encara que renunciaria d’aquesta forma a qualsevol herència que li correspongués i que s’inclogués en el tracte.

Liquidació de l'impost de successions

Aquesta és una taxa que cal pagar quan es rep una herència i actualment és regulada per cada comunitat autònoma. Per això, el millor és recórrer a un professional.

Judicis de testamentària

Si no s’arribés a un acord entre els hereus, s’arribaria a judici. Els nostres advocats podran acompanyar-te en aquest procediment vetllant pels teus interessos en tot moment.

Divisió de la cosa comuna

Quan els hereus es converteixen en propietaris d’un mateix bé es poden generar conflictes entre ells. Els nostres advocats ajudaran a acabar amb la copropietat atenint-se al recollit en el Codi Civil.

Usdefruits

Aquest és un dret de gaudir d’un bé d’altri encara que no se sigui l’amo. Depenent del vincle amb el mort, aquest dret pertany a un hereu o un altre.

Donacions

En cas que no es vulgui esperar a la defunció per a repartir els béns, una altra de les possibilitats és realitzar una donació. Si està interessat en això, posi’s en contacte amb nosaltres perquè l’informem degudament.

Conflictes entre parts

Els nostres professionals del dret podran mediar i arbitrar entre els hereus perquè arribin a un acord beneficiós per a tots ells i evitar així el judici.

En Garanley Advocats, els nostres advocats d’herències a Barcelona estan a la teva sencera disposició per a ajudar-te en qualsevol qüestió relacionada amb les herències i testaments a la nostra ciutat.

A Garanley advocats gestionem tots els tràmits relacionats amb l'atorgament de testament, determinar les últimes voluntats , la partició, reclamació o acceptació de l'herència que et correspon.
També ens encarreguem de liquidar l'impost de successions.

Preguntes freqüentsrelacionades amb l'herència

L’herència és l’acte jurídic en el qual tota persona lliura els seus béns, drets i obligacions, a una altra o altres persones. És la realització de l’únic desig que tindrà un ésser humà després de mort. Conté tot el que una vida ha posseït o generat

A Catalunya el patrimoni d’una herència es divideix en dues parts:

La part de legítima ha de reservar-se per als parents més pròxims, entenent per ells els descendents i en defecte d’això els progenitors.

La legítima es compon de ¼ part del cabal relicto, mentre que la part de lliure disposició es compon de les ¾ parts restants.

A diferència del Dret Comú, aplicable a les regions espanyoles que no tenen competències sobre Dret Successori, a Catalunya no existeix l’atribució de la millora, que suposaria reservar 2/3 parts del cabal relicto (una tercera part per als legitimaris i una altra tercera part per als denominats “hereus forçosos”, entenent per aquests els fills o descendents i mancant els anteriors el pare o ascendents i finalment el vidu o vídua en la forma prescrita pel Codi Civil) i deixar com de lliure disposició el restant terç.

Contactaamb nosaltres

Responsable del fitxer: Garanley SLP.
Finalitat: Donar resposta a la seva sol·licitud de contacte.
Legitimació: el teu consentiment.
Destinataris: les teves dades es troben allotjats en un hosting privat, titularitat de Solucions Web En línia S.L., allotjat a Espanya.
Podràs exercir els teus Drets d’accés, rectificació,limitació o suprimir les teves dades enviant un email a mail@garanley.com

1/5 (1 Review)
CONTACTO FLOTANTE
close slider
¿Quieres más información sobre nuestros servicios? Rellena el siguiente formulario.

    Scroll to Top