portada-sucesión-intestada-notarial

La successió intestada o abintestat .Què és?

La successió intestada, també anomenada successió Abintestato, legal o legítima, és aquella que es dóna en el cas successió mortis causa davant la inexistència o invalidesa de testament de la víctima. Donada la necessitat de l’elecció d’un successor, i davant la inexistència de voluntat escrita de la víctima, la Llei supleix aquesta voluntat designant successors …

La successió intestada o abintestat .Què és? Read More »

juicio-rapido-por-delito-contra-la-seguridad-vial

Judici ràpid per delicte contra la seguretat viària → Anàlisi legal d’aquest tipus de processos

A l’hora d’enjudiciar algun dels delictes contra la seguretat viària recollits pel nostre ordenament jurídic, la via de l’judici ràpid és l’element processal més freqüent dins dels nostres tribunals de justícia, amb l’objectiu de resoldre aquest tipus de litigis al més aviat possible. Garanley és un despatx d’advocats a Barcelona especialitzat en la tramitació de …

Judici ràpid per delicte contra la seguretat viària → Anàlisi legal d’aquest tipus de processos Read More »

Indemnització per accident de trànsit en cas d’impagament de pòlissa

Deuen les asseguradores indemnitzar per accident, en cas de pòlisses amb impagament? Una recent resolució judicial del Tribunal Suprem obliga a les companyies asseguradores a indemnitzar als damnificats per accidents de circulació, encara que existeixi impagament de la pòlissa d’assegurança obligatori i fins que no es comuniqui per escrit l’extinció del contracte al client. Quan …

Indemnització per accident de trànsit en cas d’impagament de pòlissa Read More »

Scroll to Top