Advocats d'accident de trànsit a Barcelona

Màxima indemnització pel teuaccident de circulació

Som experts a gestionar la reclamació d’indemnització per les lesions, danys i perjudicis soferts a causa d’un accident de trànsit. Som Advocats accident de trànsit a Barcelona. Hi ha molts tipus diferents d’accidents de circulació, per això els nostres 15 anys d’experiència en aquesta especialitat ens permet conèixer els diferents aspectes a tenir en compte. Tals com seqüeles, el lucre cessant, la gravetat de les lesions, el tipus de baixa (laboral o mèdica), els danys materials i un llarg etcètera.
Despacho de abogados con experiencia

“El 75% dels nostres clients són lesionats que ens encarreguen representar-los en la reclamació de la seva indemnització per un accident de trànsit.”

Logotipo de daños corporales

Danys corporals

Et guiem perquè rebis tota l'assistència mèdica, tractaments, rehabilitació, pericials mèdiques de valoració de seqüeles. I tot el que necessites per a la curació de les lesions sofertes en un accident de circulació.

Daños materiales en un accidente

Danys materials

T'assessorem de les opcions que tens per a recuperar el valor del teu vehicle i altres objectes personals danyats en el sinistre. T'aconsellem de la viabilitat de cadascuna d'elles.

Despacho de abogados para herencias

Màxima indemnització

Les particularitats de cada accident de trànsit determinen la quantia total que pots reclamar. La nostra experiència i especialització aconseguiran superar l'oferta que pugui oferir-te la teva assegurança.

Imagen para estudio técnico

La teva assegurança es fa càrrec​

En la majoria de casos l'assegurança del teu vehicle pagarà la totalitat o una part dels nostres honoraris. Consulta'ns el teu cas sense compromís.​

Deixa la paperassa a les nostres mans. Som advocats especialitzats en accidents de circulació

La forma més senzilla de reclamar la teva indemnització

Preguntesfreqüents

La Llei del Contracte d’assegurança regula la defensa jurídica i el dret a la lliure elecció d’advocat i procurador

Moltes vegades els teus interessos i drets són manipulats per les companyies d’assegurances.

Triar un advocat independent aliè a l’asseguradora és una garantia per a aconseguir una indemnització més elevada per una accident de trànsit. Ja que l’advocat designat encarregat de representar els seus interessos no estarà subjecte a les instruccions de la companyia asseguradora.

En moltes ocasions, les víctimes d’accidents de trànsit es converteixen també en damnificats de les seves pròpies companyies d’assegurances. Perquè aquestes intenten mediar i solucionar la qüestió amb tramitadores propis que, com és lògic, miren pels interessos de les seves respectives empreses. No oblidem tampoc els denominats “pactes de no agressió” entre asseguradores. Com a conseqüència de tots aquests factors i si prescindim d’advocats especialitzats externs, podem topar-nos amb ofertes de rescabalament que no arriben al 50 per cent de la indemnització que realment hauria d’aplicar-se.

També ocorre que responsabilitat de l’accident és refusada per totes dues companyies i no accepten aquesta responsabilitat. El que procedeix en tal cas és interposar una demanda contra la companyia que sigui responsable.

La lliure elecció d’advocat en cas de sinistre és un dret recollit en les garanties de defensa jurídica de les pòlisses d’assegurances.

La Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de Contracte d’assegurança, estableix en el seu precepte 76 a):

“Per l’assegurança de defensa jurídica, l’assegurador s’obliga, dins dels límits establerts en la Llei i en el contracte, a fer-se càrrec de les despeses en què pugui incórrer l’assegurat com a conseqüència de la seva intervenció en un procediment administratiu, judicial o arbitral, i a prestar-li els serveis d’assistència jurídica judicial i extrajudicial derivats de la cobertura de l’assegurança”.

Per part seva, l’article 76 d) diu:

“L’assegurat tindrà dret a triar lliurement el Procurador i Advocat que hagin de representar-li i defensar-li en qualsevol classe de procediment. L’assegurat tindrà, així mateix, dret a la lliure elecció d’Advocat i Procurador en els casos en què es presenti conflicte d’interessos entre les parts del contracte. L’Advocat i Procurador designats per l’assegurat no estaran subjectes, en cap cas, a les instruccions de l’assegurador”.

En poques paraules, si has contractat una pòlissa de defensa jurídica tens dret al fet que els teus interessos siguin defensats pels advocats de plantilla de la teva companyia d’assegurances o pel qual tu mateix designis, segons la teva voluntat i criteri. La legislació espanyola, com acabes de comprovar, configura aquest dret com a bàsic de l’assegurat. I és que resulta de pur sentit comú encomanar la teva defensa jurídica a un professional independent i aliè a la pròpia companyia d’assegurances.

Gairebé totes les pòlisses d’automòbils inclouen defensa jurídica amb cobertura de “reclamació de danys”. Aquesta et permet seleccionar lliurement un advocat de confiança, perquè defensi els teus interessos i drets. Ara bé, la quantia de la cobertura varia en funció de l’asseguradora i del tipus de pòlissa (oscil·len entre els 200 i els 6000 euros). A més, existeixen interessants matisacions i excepcions, que convé tenir bé presents.

Heus aquí alguns exemples:

  • Si ets el responsable de l’accident, la teva asseguradora assumeix el teu defensa i has d’acceptar l’advocat que aquella t’assigni. Excepte si l’altra part també és un assegurat de la teva companyia.
  • Algunes empreses limiten la lliure designació d’advocat al conductor i al prenedor de la pòlissa.
  • Si ets passatger d’un vehicle amb conductor culpable, la defensa jurídica de l’automòbil causant de l’accident no t’empara per a reclamar contra el primer.

Especialització

Procura contactar amb un professional especialitzat en accidents de trànsit. Si desitges excel·lència, bon servei i garanties, has de trobar a l’expert del dret que domini l’àmbit en el qual es troben les teves necessitats. El món jurídic és molt vast i resulta complicat dominar al cent per cent totes les àrees. Quan necessitem ajuda legal o assessorament jurídic hem de ser pràctics, fitar la nostra cerca i optar per advocats especialistes en l’àmbit que ens concerneix (els accidents de trànsit en aquest cas).

Experiència

Opta sempre per serveis legals d’un despatx amb una àmplia experiència en l’àmbit dels accidents de trànsit.

Nosaltres tenim més de 15 anys d’experiència en el sector dels accidenti de circulació.

Referències

Les referències de coneguts, amics o familiars són un magnífic termòmetre per a conèixer les qualitats de determinat advocat.

El 80% del nostre treball prové d’antics clients o recomanat per ells.

Desafortunadament els accidents de trànsit estan a l’ordre del dia. I és fàcil donar amb persones del nostre entorn que han hagut de recórrer a cert despatx, per a sol·licitar l’oportuna indemnització per danys.

Honoraris

Els honoraris són un altre element a tenir en compte en l’elecció del professional del dret que s’encarregarà de la teva indemnització per danys. Sé caut en aquesta qüestió. En principi, desconfia dels pressupostos extraordinàriament baixos. Els serveis jurídics es caracteritzen per ser altament especialitzats.

L’àmbit geogràfic d’actuació o la primera impressió són altres qüestions que poden ajudar-te en l’elecció. En qualsevol cas, no et tallis abans d’arribar a l’acord. I pregunta al professional del dret per la seva experiència prèvia en indemnitzacions per accidents de trànsit, forma de pagament, facturació. Així com pel període aproximat per a resoldre l’assumpte etc.

Tot depèn de les circumstàncies que envolten al cas, el tipus de lesió que sofreix l’accidentat, la companyia asseguradora contrària, el mèdic forense que correspon al jutjat on recau la denúncia, així com les circumstàncies en les quals va ocórrer l’accident. Per tot això, és indispensable comptar amb un advocat expert a reclamar indemnització en cas d’accident de trànsit que pugui determinar en cada cas concret, com serà la millor opció. En el cas de lesions lleus, com a fuetades cervicals moltes vegades resulta més productiva la negociació amistosa ja que la sensibilitat dels mèdics forenses en els jutjats ha disminuït amb aquest tipus d’accidentats.

L’opinió general dels forenses sol anar dirigida a retallar els dies de les lesions (això és a computar menys dies dels que realment s’ha estat sota tractament mèdic i rehabilitador) i a no considerar seqüeles resultants (sota el pretext que les seqüeles que deixen aquestes lesions són temporals i per tant tècnicament han de desaparèixer en un temps més o menys breu). La resta de lesions més greus han de ser en qualsevol cas tractades cas per cas i supervisades per advocats accident de trànsit a Barcelona, experts, coneixedors de la companyia contrària, del jutjat competent i de les alternatives que es poden oferir al lesionat en cada cas en funció de diferents paràmetres com pot ser la culpa en l’accident, etc…

Contactaamb nosaltres

Responsable del fitxer: Garanley SLP.
Finalitat: Donar resposta a la seva sol·licitud de contacte.
Legitimació: el teu consentiment.
Destinataris: les teves dades es troben allotjats en un hosting privat, titularitat de Solucions Web Online S.L., allotjat a Espanya.
Podràs exercir els teus Drets d’accés, rectificació,limitació o suprimir les teves dades enviant un email a mail@garanley.com

0/5 (0 Reviews)
CONTACTO FLOTANTE
close slider
¿Quieres más información sobre nuestros servicios? Rellena el siguiente formulario.

    Scroll to Top