Què fer davant la discriminació laboral

Qué hacer ante la discriminación laboral

Qué hacer ante la discriminación laboral

Moltes persones senten que el tracte que reben en el seu lloc de treball és injust. S’ha vist embolicat en situacions en les quals per la seva edat, sexe, nacionalitat, raça o discapacitat se l’exclou o se li tracta amb diferència de la resta. Davant aquests casos és important saber què fer en casos de discriminació laboral i des del despatx d’advocats a Barcelona et donarem la informació que necessites.

Què és la discriminació?

La discriminació és un acte de segregació cap a una persona dins d’un entorn social. Quan se li diferència dels altres o el tracte que se li dóna és menys favorable en circumstàncies similars.

Els disparadors de les conductes discriminatòries poden ser l’edat de la persona, el sexe, raça, religió, identitat sexual, entre altres. Poden ser aquestes o qualsevol altra que l’entorn social en què es troba consideri com negatives o que no s’ajustin a l’ètica de el grup.

La discriminació atempta contra els drets fonamentals de les persones, protegits per la legislació espanyola. Aquesta conducta es pot donar tant en l’àmbit privat com públic. Es pot donar a la llar, l’escola, a la feina, llocs de recreació, en l’accés a béns i serveis, etc.

En aquesta ocasió farem èmfasi en la discriminació en el lloc de treball. Aquesta es dóna quan alguna de les persones que treballa en una empresa rep un tracte desfavorable. Tant la Constitució Espanyola, com altres legislacions i acords internacionals protegeixen la igualtat de drets. Per tant, els casos comprovables es poden denunciar per via administrativa o judicial.

Totes les persones han de fer respectar els seus drets i si consideren que estan sent vulnerats, denunciar-los. Les empreses per la seva banda, han de garantir el tracte igualitari dins de l’organització. És a dir, entre els empleats i de part de l’empresa cap als treballadors.

Tipus de discriminació laboral

La discriminació en el treball es pot manifestar de diverses maneres. A continuació esmentem els tipus en els quals podem trobar-la:

 • Discriminació directa. És quan una persona rep un tracte menys favorable que una altra en una situació similar. Són els casos més comuns, la distinció sol fer-se per edat, sexe, raça, etc.
 • Discriminació indirecta. Ocorre quan hi ha una situació que en aparença és neutral. No obstant això, representa un desavantatge per a alguna persona. Aquesta, en general, pertany a algun grup protegit pel seu gènere, creença, religió, raça o qualsevol altre.
 • Assetjament discriminatori. Succeeix quan hi ha un tracte intimidatori cap a una persona. L’entorn es torna hostil, l’empresa o els seus companys intenten humiliar-la.
 • Persecució i represàlia discriminatòria. La persecució passa quan hi ha un tracte injust en contra d’algú, sense que les causes d’aquesta conducta siguin els motius de discriminació habituals. Per exemple, que la persona hagi fet una denúncia contra l’empresa. Hi represàlia discriminatòria quan una dona denuncia desigualtat de gènere en el treball i l’empresa l’acomiada o desmillora les seves condicions.

La discriminació, al costat del mobbing laboral, són dos problemes freqüents dins de les empreses. No sempre es denuncien a causa de que els que els pateixen tenen por de perdre la feina o que la conducta empitjori. No obstant això, cal ser conscients que hi ha normes que protegeixen els treballadors.

A més dels casos que esmentem també pot passar que hi hagi discriminació per associació. Això passa quan el tracte discriminatori s’estén a les persones properes a qui és objecte de tracte discriminatori.

També hi ha casos de discriminació laboral múltiple, és a dir, quan hi ha més d’un motiu darrere de l’tracte injust. Per exemple, se li impedeix l’accés a la feina a una persona de nacionalitat diferent, que a més té creences religioses diferents.

Principi d’igualtat i normes contra la discriminació

El principi de tracte igualitari per a tothom està consagrat en l’article 14 de la Constitució Espanyola. A més, aquest dret es reconeix també en la legislació laboral. Tal com l’Estatut dels Treballadors, el qual estableix la no discriminació en les relacions laborals. En aquesta mateixa norma s’estableix la remuneració igualitària per raó de sexe.

A més de la normativa espanyola, la Unió Europea també té una sèrie de tractats i directrius que es refereixen a aquest tema. Entre aquests podem esmentar el mateix Tractat de la Unió Europea, la Carta de Drets Fonamentals i el Tractat de Funcionament de la UE.

Existeixen recursos com la guia de l’MSSSI sobre la discriminació, on es parla d’aquest tema i què fer en cas de patir aquest tracte.
Tratos-discriminatorios

Què fer davant la discriminació laboral

La discriminació laboral és una realitat, per tant és necessari conèixer quins són els drets i com s’ha d’actuar en aquestes circumstàncies. El primer que s’ha de fer en cas de ser víctima o testimoni d’algun cas de discriminació és informar-se sobre el tema. És important conèixer davant de quin instàncies es pot denunciar, quines evidències necessites, a qui recórrer dins de l’empresa, etc.

Cal destacar que al fer una denúncia per discriminació en el lloc de treball, no n’hi ha prou amb pensar que hi ha un tracte injust. Hi ha d’haver proves que suporten l’acusació en contra d’altres treballadors o dels representants de l’empresa.

Quan rebis algun tracte discriminatori fixa’t qui estan al voltant, aquestes persones et poden servir de testimonis presencials. Porta un registre a on anotis la data i hora aproximada de cada incident discriminatori en contra teva. A més, descriu el que va succeir en aquell moment. I si hi ha proves físiques com imatges, guarda-també.

Revisa les polítiques de l’empresa i les condicions de contractació. Això t’ajudarà a determinar la posició de l’organització sobre els tractes discriminatoris, així com saber hi ha un tracte igualitari a l’hora de seleccionar i contractar el personal.

Pregunta entre els teus companys, fins i tot a extreballadors, si coneixen de casos anteriors de discriminació. Això també et pot servir de prova. Si tens fotografies, vídeos o àudios que suporten la teva denúncia conserva-.

Abans de fer la denúncia davant organismes externs, informa primer a l’empresa. Si el tracte discriminatori ve de part d’algun company de treball, indica-al teu superior el que està passant.

Si el tracte vingués del teu cap directe o creus que no és fiable, llavors va al seu superior o a representants de recursos humans. L’empresa ha de prendre accions per fer respectar els drets fonamentals dels seus empleats.

Com es poden denunciar casos de discriminació laboral?

Hi ha dues vies a través de les quals es pot denunciar la discriminació en el treball. Es pot fer a través de l’administració pública o per via judicial.

Si optes per l’administració pública hi ha dues maneres de fer-ho. La primera és davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Pots lliurar l’escrit a l’oficina de la institució o enviar-lo per correu. Ha d’anar acompanyat per una còpia de l’DNI. També pots fer la denúncia digital a través del web de la Inspecció de Treball.

La identitat del denunciant estarà protegida. Cal destacar que qualsevol persona que conegui sobre tractes irregulars en el treball pot fer la denúncia. No és un requisit que sigui la víctima qui ho faci.

L’altra forma és a través d’la bústia de lluita contra el frau laboral. A diferència de l’anterior, aquesta és anònima, però ha de complir amb tots els requisits que s’exigeixen. Altrament, és probable que l’administració decideixi no investigar el cas.

En cas que prefereixis fer la denúncia per via judicial contracta l’assessoria d’un advocat laboral. Aquests estan preparats per ajudar-te a afrontar el problema i romanen actualitzats sobre la legislació que regeix aquest àmbit.

Com evitar la discriminació en l’àrea de treball?

Els representants de les empreses estan obligats a fer complir els drets de les persones i evitar ells mateixos els tractes discriminatoris. I en cas de conèixer sobre algun cas han d’actuar per corregir aquesta conducta.

A continuació esmentem algunes mesures que han de prendre les empreses per evitar tractes discriminatoris en el treball:

 • Tenir cura del llenguatge que s’utilitza en les ofertes de treball i durant les entrevistes. La manera en què es redacten els anuncis poden ser discriminatoris, fent que els candidats es autodescarten fins i tot abans d’iniciar el procés.
 • Definir polítiques contra la discriminació en les àrees de treball i fer-les de el coneixement dels empleats. L’empresa ha de ser qui deixi les regles clares des del principi. Els treballadors han de saber com denunciar qualsevol cas de discriminació i tenir accés a tota la informació al respecte.
 • L’organització ha de garantir que tots els treballadors tinguin el mateix accés als processos de selecció, formació, promoció. Així com salaris igualitaris quan es desenvolupi una mateixa funció
 • Entrenar tant als mànagers com als treballadors per saber com actuar davant tractes discriminatoris a l’oficina. Ser vigilants de compliment de les regles i actuar immediatament quan conegui d’algun cas de discriminació.
 • Finalment, ha de fomentar la integració dels treballadors. Amb això aconseguirà el reconeixement de totes les persones que treballen a l’empresa i desenvoluparà un clima laboral favorable.

Si vols més informació sobre què fer davant la discriminació laboral, contacta’ns.

0/5 (0 Reviews)
Comparte este artículo >>
CONTACTO FLOTANTE
close slider
¿Quieres más información sobre nuestros servicios? Rellena el siguiente formulario.

  Scroll to Top
  More in Dret Laboral
  Què és el mobbing i què fer davant l’assetjament laboral

  La violència psicològica és una realitat que afecta moltes persones, el bullying no només el pateixen els nens sinó també...

  Close