Què fer davant un acomiadament improcedent?

Que hacer ante un despido improcedente

Que hacer ante un despido improcedente

Com a treballador és molt important que coneguis tant els teus deures com els teus drets. La desinformació es presta perquè se’t privi de beneficis que et corresponen com a empleat. Des del nostre despatx d’advocats a Barcelona et direm què fer davant un acomiadament improcedent.

Què fer davant un acomiadament improcedent

Moltes vegades les empreses no procedeixen de la forma adequada a l’realitzar un acomiadament. No donen un avís de la mateixa o sense raó aparent li diuen a empleat que ja no requereixen dels seus serveis.

Les dones solen ser una de les més afectades. És aquí on trobem la importància de conèixer els drets de les mares treballadores. Per això és que fem tant èmfasi en estar informat a totalitat. A continuació t’explicarem sobre com procedir en aquests casos.

Qualifica el teu tipus d’acomiadament

Abans de començar cal que estiguis segur el tipus d’acomiadament que has tingut i quines són les causes de la mateixa. Doncs existeixen els disciplinaris, els objectius, els col·lectius i els improcedents.

Cada un té particularitats pròpies. Els acomiadaments disciplinaris són aquells que es fan quan un treballador incompleix amb les seves activitats laborals. Aquest pot ser sancionat d’acord amb la gravetat de la falta. En aquests casos es té en compte l’Estatut dels Treballadors i les polítiques de li empresa.

D’altra banda, els acomiadaments objectius són aquells en els quals l’empresa decideix prescindir dels serveis per casos específics. Com per exemple, falta d’adaptació, inassistències, consideració d’ineptitud o raons tècniques, organitzatives, econòmiques o de força major.

L’acomiadament col·lectiu és quan l’empresa, per motius generalment econòmics o canvis en la seva estructura, decideix suspendre momentàniament o extingir la relació laboral amb el treballador.

I després hi ha els acomiadaments improcedents. Aquests es donen quan l’empresa no segueix els passos legals per executar un acomiadament o no se li donen raons a el treballador sobre la finalització de l’contracte.

És important que puguis identificar quin és el teu tipus d’acomiadament laboral i en base a això puguis procedir a actuar com correspongui.

despidos improcedentes

Motius de declaració d’acomiadaments improcedents

Existeixen dues formes per les quals un acomiadament pot ser declarat com a improcedent. Les quals són l’incompliment de tots els requisits formals de el mateix o per no donar o expressar les raons de l’acomiadament.

No complir amb els requisits formals

En aquests casos l’empresa ha de regir-se per uns requisits generals que es troben reflectits en l’Estatut dels Treballadors. On s’estableix que:

 • L’empresa ha de comunicar a l’empleat sobre el acomiadament per mitjà d’un escrit formal i mai ha de ser només verbal. Això s’ha de fer amb 15 dies d’anticipació si no és un acomiadament disciplinari, ja que aquest no requereix de preavís.
 • Explicar quines són les motivacions de l’acomiadament i les especificacions de la mateixa.
 • Col · locar la data en la qual procedeix l’acomiadament. Com es va explicar abans, ha de tenir almenys uns 15 dies des de la comunicació a l’execució formal de la finalització de la relació entre l’empresa i el treballador.

L’incompliment d’aquests requisits porta al fet que un empleat pugui realitzar una apel·lació perquè un jutge ho dictamini com acomiadament improcedent.

No oferir explicacions concretes

Si l’avís d’acomiadament no posseeix una justificació adequada. És a dir, si una empresa vol executar un acomiadament disciplinari cal que especifiquin quines van ser les faltes de treballador.

Cercar assessoria d’un advocat

En aquests casos sempre cal comptar amb un advocat que sigui capaç d’oferir suport i assessoria legal. Com a empresa comptem amb una àmplia varietat de serveis que van des de ser advocats d’accidents de trànsit a Barcelona fins tractar temes de familiars i de treball.

Demostrar que l’acomiadament és improcedent

Per demostrar que el teu acomiadament és improcedent has recaptar proves d’això. És aquí on en conjunt amb el teu advocat han de demostrar davant un jutge que l’empresa no va donar cap justificació, va incomplir amb els requisits generals o ambdues.

L’empresa tindrà oportunitat de defensar-se i després serà donada la sentència on es dictaminarà a favor de qui va ser la sentència. En aquests casos és el jutge qui decideix qui té la raó tenint en compte les proves presentades.

Demanar reincorporació

La reincorporació no és més que quan se l’obliga a l’empresari a admetre novament a treballador en l’empresa sota les mateixes condicions que aquest posseïa abans de ser acomiadat.

A més, se li han de pagar tots els salaris des de la data d’acomiadament fins a la seva reincorporació juntament amb la cotització de seguretat social d’aquest període. En aquest cas, el treballador ha de tornar la indemnització en cas d’haver rebut un.

És important destacar que si un acomiadament va ser declarat com a improcedent només per incompliment de requisits formals. Res no li impedeix a l’empresa realitzar l’acomiadament de nou, sempre que aquesta tingui motius i proves suficients per fer-ho.

indemnizacion por despido improcedente

Demanar indemnització per acomiadament improcedent

Si per altra banda l’empresa es nega a fer la reincorporació de l’treballador, ha de donar una indemnització a aquest. Això significaria que amb això es dóna per finalitzada la relació laboral entre empleat i ocupador.

La indemnització depèn de la data en què treballador va començar a prestar els seus serveis. Si la relació laboral va començar abans de el 12 de febrer 2012, l’empresa ha d’abonar 45 dies per any treballat, tenint com a màxim 42 mensualitats fins a la data ens esmentada.

I 33 dies per any tingut com a màxim 24 mensualitats en els anys de servei després de l’12 de febrer de l’2012. Això també s’aplica per a tota relació laboral que va començar després d’aquesta data.

Hi ha casos especials en què una si l’empleat és delegat o representant de personal, és ell qui decideix i no l’empresa si va a preferir la readmissió o una indemnització.

Com a empleat és necessari saber què fer davant un acomiadament improcedent. Ja que, com hem esmentat abans, la desinformació es presta perquè no es tinguin en compte els teus drets. Si estàs buscant advocats especilistes en dret laboral pots contactar-nos. En Garanley Advocats estem disposat a analitzar el teu cas i assessorar-te.

0/5 (0 Reviews)
Comparte este artículo >>
CONTACTO FLOTANTE
close slider
¿Quieres más información sobre nuestros servicios? Rellena el siguiente formulario.

  Scroll to Top
  More in Dret Laboral
  Qué hacer ante la discriminación laboral
  Què fer davant la discriminació laboral

  Moltes persones senten que el tracte que reben en el seu lloc de treball és injust. S'ha vist embolicat en...

  Close