Advocats especialistes en incapacitat i invalidesa laboral a Barcelona

Com advocats experts en tramitar incapacitats laborals t’ajudarem a que es reconegui la teva malaltia i aconsegueixis millorar la teva qualitat de vida.

Al nostre despatx comptem amb un equip especialitzat en aquest tipus de casos, ja que l’especialització és necessària per aconseguir un resultat òptim en aquest tipus de processos.

Si estàs buscant advocat per tramitar la teva incapacitat, has d’assegurar de la seva capacitat per reconèixer la teva situació patològica i traçar una estratègia que finalitzi amb un resultat reeixit.

Per sol·licitar davant la Seguretat Social el reconeixement de la incapacitat, sigui parcial, total, absoluta o de gran invalidesa, cal presentar un escrit davant l’Institut Nacional de la Seguretat Social (I.N.S.S.) i esperar a obtenir la seva resposta. Si es denega o no s’està d’acord amb el grau rebut, convé que presentar els recursos pertinents i estudiar bé les possibilitats que tens per plantejar la via judicial i que es reconegui el teu invalidesa, per llarga malaltia o qualsevol altra raó.

Raons per les quals el nostre despatx d’advocats d’incapacitat laboral a Barcelona és el més preparat per a sol·licitar la teva incapacitat i invalidesa per llarga malaltia davant la Seguretat Social

 • Empatitzem amb tu. Estem acostumats a ajudar a altres persones que estan passant per la mateixa situació que tu i hem resolt molts casos similars el teu.
 • Som conscients que el teu futur depèn del nostre treball. Per això, ens esforcem i la nostra professionalitat al teu servei.
 • T’atenem de manera completament personalitzada, ja que sabem que cada termini legal és una oportunitat perquè aconsegueixis el teu objectiu; que, a la fi i al el cap, és el nostre.
 • Estudiem de manera detinguda el teu cas. Fem un estudi jurídic i tècnic per conèixer la teva situació, les possibilitats que tens i quina és la millor solució, sempre defensant els teus interessos.
 • Ens agrada mantenir una comunicació constant i fluïda amb cadascun dels nostres clients. Així aconseguim entendre’ls millor, preparar el procés de manera completament personalitzada i oferir-los tota la informació sobre els avanços que estem realitzant.
 • Per a nosaltres, l’important més important és ajudar-te. Preferim esgotar les vies extrajudicials, atès que sabem que, si aconseguim l’objectiu de manera ràpida, tu aconseguiràs que es reconegui la teva situació abans i la teva qualitat de vida millorarà.
 • Els nostres honoraris es basen en els establerts pel Col·legi d’Advocats de Barcelona. No obstant això, ens agrada adaptar-nos a les necessitats dels nostres clients, ja que de vegades necessiten terminis de pagament més flexibles que els permetin fer front a tot el procés. Com advocats d’incapacitat laboral a Barcelona, els nostres objectius són que millors teva vida i que la Seguretat Social reconegui el teu invalidesa.

Incapacitat laboral: classificació i característiques

Les incapacitats a la feina poden ser temporals o permanents. A més, poden ser parcials, totals, absolutes o de gran invalidesa.


Segur que, en algun moment de la teva vida, has patit un accident o patit una malaltia amb minva en la teva capacitat per a l’acompliment de la feina. Doncs bé, a aquesta circumstància se l’anomena incapacitat laboral. Ara bé, no totes aquestes incapacitats són iguals, ni comporten les mateixes conseqüències. En el present post, us mostrem una classificació i les característiques fonamentals de totes elles.

Incapacitat laboral temporal

La incapacitat laboral temporal (IT) és, sens dubte, la més habitual i té lloc quan una persona es dóna de baixa per malaltia comuna o professional, puntual o per accident laboral o no. A més, tenen la mateixa consideració els períodes d’observació de la malaltia professional en els quals es prescriu la baixa en el treball.

Per concedir el subsidi econòmic per IT, la Seguretat Social exigeix als treballadors haver cotitzat 180 dies en els 5 anys immediatament anteriors a el fet causant, quan es tracta de malaltia comuna. En cas d’accidents laborals o no laborals i malaltia professional no és necessari el compliment d’aquest requisit.

El percentatge del subsidi econòmic per malaltia comuna o accident no laboral és del 60% de la base reguladora entre el 4t i el 20è dia de baixa i del 75% des del 21è dia en endavant. En cas de malaltia professional o accident laboral, el percentatge és del 75% des del dia en què es genera el dret.

Recorda que si causes baixa per IT es produeix la suspensió de la relació laboral, cessa la teva obligació de treballar i la de la teva empresa a remunerarte. Això sí, el temps de durada de la baixa computa a efectes d’antiguitat i tens dret a reincorporar al teu lloc de treball a l’acabar la ateixa.

Incapacitat laboral permanent

Legalment, la incapacitat laboral permanent (IP) es defineix com aquella situació en què es troba un treballador que, després d’haver estat sotmès a l’oportú tractament prescrit i haver rebut l’alta mèdica, presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus, objectives i previsiblement definitives. Aquestes reduccions anul·len o disminueixen la capacitat laboral de treballador.

Igualment, té la consideració d’incapacitat permanent, en l’oportú grau de qualificació, la qual romangui després extingir-se la incapacitat temporal, un cop superat el termini màxim assenyalat per aquesta (365 dies).

L’article 137 de la Llei General de la Seguretat Social (LGSS) estableix que “la incapacitat permanent, qualsevol que sigui la seva causa determinant, es classificarà en funció del percentatge de reducció de la capacitat de treball de l’interessat, valorat d’acord amb la llista de malalties, que s’aprovi reglamentàriament, en els següents graus: … “

 • Incapacitat permanent parcial per a la professió habitual (IPP).

Has d’entendre, en primer lloc, que la “professió habitual” és la exercida usualment pel treballador a el temps de patir l’accident, sigui aquest laboral o no.

La incapacitat permanent parcial per a la professió habitual és aquella que, sense arribar a el grau de total, provoca en el treballador una reducció no inferior a l’33 per cent en el seu rendiment normal. Aquesta incapacitat no l’impedeix, però, dur a terme les activitats fonamentals de el lloc de treball.

Segons Sentència de Tribunal Constitucional, el percentatge del 33 per cent s’ha d’entendre com a merament indicatiu, ja que pot substituir-se per una sensible disminució del rendiment en l’aspecte quantitatiu.

 • Incapacitat permanent total per a la professió habitual (IPT).

Inhabilita el treballador per exercir la seva professió habitual, encara que no per a qualsevol altra activitat laboral.

 • Incapacitat permanent absoluta per a qualsevol feina o professió (IPA).

Aquesta incapacitat inhabilita completament a l’treballador per realitzar qualsevol ofici. Implica la impossibilitat de dur a terme el treball amb un mínim d’eficàcia i rendiment durant la jornada laboral.

 • Gran invalidesa (GI) .l.

En aquesta situació, el treballador no només està impossibilitat per treballar, sinó que a més necessita d’una altra persona que l’assisteixi en els actes essencials de el dia a dia (vestir-se, menjar, rentar-se, desplaçar-se etc.).

Si et preguntes per les prestacions que es deriven d’aquestes últimes situacions, la Llei de la Seguretat Social assenyala, expressament, que la corresponent a la incapacitat permanent parcial consisteix en una quantitat a preu fet. La de la incapacitat permanent total és una pensió vitalícia que, de manera excepcional, es pot substituir per una indemnització a preu fet, si el beneficiari fos menor de seixanta anys. Les prestacions econòmiques derivades d’incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa, per la seva banda, també són pensions vitalícies. En el segon cas, el treballador té dret a un complement destinat a remunerar la persona que l’atén.

I per conèixer l’abast de la incapacitat permanent que correspon, Catalunya compta amb l’ICAM, l’organisme que s’encarrega de les inspeccions d’aquest tipus d’incapacitat en aquesta comunitat.

Lesions permanents no invalidants

Són les causades per malalties professionals o accidents de treball que, sense arribar a constituir una incapacitat permanent, comporten una disminució en la integritat física de l’afectat.

Els dubtes sobre la incapacitat en el treball són nombroses en els despatxos d’advocats. Els nostres advocats laboralistes t’orientem i defensem els teus drets amb diligència i eficiència. Consulta’ns sense compromís !.

Com advocats experts en tramitar incapacitats laborals t’ajudarem a que es reconegui la teva malaltia i aconsegueixis millorar la teva qualitat de vida.

0/5 (0 Reviews)
Comparte este artículo >>
CONTACTO FLOTANTE
close slider
¿Quieres más información sobre nuestros servicios? Rellena el siguiente formulario.

  Scroll to Top
  More in Dret Laboral
  L’estrès com a accident de treball

  L'estrès laboral és un mal que s'incrementa amb força en la societat dels nostres dies. Cada vegada més resolucions judicials...

  Close