Categorías Accidents de trànsit

Impostos de la indemnització per accident de trànsit

Segur que alguna vegada t’ho has preguntat: tributen les quantitats percebudes per una indemnització per accident de trànsit?

En Garanley advocats, com a professionals experts en la matèria, responem a aquesta pregunta amb molta freqüència als nostres clients que no volen tenir cap problema a l’hora de pagar impostos de tributació d’accidents, sobretot, a l’hora de realitzar la declaració de la renda, moment de registrar tots els guanys o pèrdues patrimonials.

Cal pagar impostos a Hisenda per una indemnització per accident de trànsit?

Segons l’Article 7.d de la Llei de l’IRPF 35/2006, de 28 de novembre, aquestes indemnitzacions per afectats en accident de trànsit estan exemptes de qualsevol tipus de tributació, fins a la quantia legal o judicialment establerta.

Existeixen dos supòsits:

  • Indemnització per acord amistós entre les parts implicades: existeix exempció d’impostos, sempre que la quantitat no superi el que dicta la llei en el Barem d’Accidents de trànsit. Això sol ocórrer gairebé sempre. Si el pagament és superior en el barem, solament tributarà la part que excedeixi els límits. A la declaració  de la renda hem de declarar aquest excés com a guany de patrimoni per transmissió de béns, tributant segons l’escala de gravamen.
  • Indemnització establerta per jutge: s’excedeixin o no les quanties fixades en els barems, totes estaran exemptes de tributar. En aquest cas, has de saber que s’inclouen tots els casos en els quals existeixi actuació judicial mínima. Això es produeix a causa que el dany que s’ha causat no suposa un enriquiment, sinó una compensació justa per l’ocorregut.

No obstant això, hem de tenir en compte quatre punts clau:

– Si la indemnització per accident se substitueix per una renda vitalícia o temporal, ha de tributar com a rendiment del treball.

– Si en la indemnització existeixen interessos de demora, sí que tributa.

– El pagament directe que puguis realitzar als advocats per la gestió de la reclamació, no es pot deduir.

– Si la indemnització es cobra pels hereus, s’ha de declarar en l’Impost de Successions.

Quan cobrarem la indemnització per accident de trànsit?

És l’últim pas després de la reclamació per accident. S’ha de produir després d’un acord entre les parts o procediment judicial. En aquests casos, per cobrar s’ha de comptar amb un acte de renúncia, pel qual l’afectat lesionat en l’accident reconeix que rep la quantia d’indemnització i renúncia a aplicar més reclamacions, en concepte de danys.

El més raonable és comptar amb advocats especialistes, que t’ajuden en tot el procés, tant en els documents com en els possibles procediments judicials. Recorda que, si t’has lesionat i renúncies a una indemnització per accident de trànsit estàs evitant poder reclamar en un futur, si les lesions que pateixes empitjoren i t’incapaciten per realitzar la teva professió.

Has tingut un accident de circulació i vols que ens encarreguem de reclamar la teva indemnització? Contacta amb nosaltres sense compromís.

0/5 (0 Reviews)

Artículos recientes

  • Accidents de trànsit

Indemnització per accident de trànsit en cas d’impagament de pòlissa

Deuen les asseguradores indemnitzar per accident, en cas de pòlisses amb impagament? Una recent resolució judicial del Tribunal Suprem obliga…

1 any ago
  • Accidents de trànsit

Aspectes legals que s’han de considerar davant un accident de trànsit

És normal no saber com reaccionar després de sofrir un contratemps amb el teu acte. A Garanley, com a despatx d'advocats a…

2 anys ago
  • Dret Laboral

Quins drets tenen les mares treballadores?

Les dones que esperen un fill o acaben de tenir-ho compten amb lleis que protegeixen la seva maternitat. Saps què…

2 anys ago
  • Dret de Familia

En quines circumstàncies es pot sol·licitar la custòdia compartida?

És comú que les separacions i divorcis vagin acompanyades d'una lluita per la guarda dels fills. Hi ha una sèrie…

2 anys ago
  • Accidents de trànsit

Indemnització per accident de trànsit. Com se sol·licita? A qui? Quant em correspon?

Al moment que sofrim un accident de trànsit, hem de tenir en compte que darrere dels danys hi ha una…

2 anys ago
  • Accidents de trànsit

Responsabilitat i indemnització per accident de trànsit en cadena

Existeixen diversos tipus d'accidents en cadena i, després de tots i cadascun d'ells, és possible reclamar una indemnització per lesions…

2 anys ago

Esta web utiliza cookies