Termini per reclamar indemnització per accident de trànsit

Quan sofrim un accident de trànsit, ja sigui en turisme o amb moto, hi ha una sèrie de terminis que estem obligats a complir, sobretot quan cal reclamar una indemnització per danys materials o físics.


D’igual manera que hem de donar part de la nostra companyia d’assegurances –en un termini màxim d’una setmana-, quan hem estat les víctimes –és a dir, l’accident no ha estat culpa nostra- podem sol·licitar una reclamació al segur del conductor responsable. Indemnització per compensar els dies de baixa –si hi ha hagut hospitalització també s’expliquen aquests dies- que, a conseqüència de les lesions sofertes, impedeixen a la víctima desenvolupar amb normalitat les seves activitats quotidianes.

Cal assenyalar que la indemnització per baixa es pot sol·licitar tant en cas d’estar treballant com no, és a dir, la situació laboral (en actiu o aturat) no influeix en absolut.

Per presentar la reclamació per danys i perjudicis podem recórrer a la justícia per via penal o per via civil. Això sí, tenim uns terminis, establerts per llei, i que cal complir si volem que el procediment prosperi. Si presentem una reclamació per via penal –per exemple, en els casos en els quals l’accident de trànsit s’ha produït com a causa d’una falta o delicte- el termini és de sis mesos, des del mateix moment en el qual es produeix l’accident.

En presentar la reclamació per via penal un mèdic forense del jutjat corresponent s’encarregarà d’avaluar l’abast i grau de les lesions a causa de l’accident, redactant un informe que el jutge tindrà en compte si s’arriba a judici. Si cal assenyalar que, en cas d’accident, podem recórrer a la via penal quan s’han produït danys físics, i no quan s’han produït sol danys materials.

Si, per contra, optem per presentar la reclamació per danys i perjudicis per via civil el termini serà de dotze mesos, des de la data del sinistre o des de la data de curació, depenent de si la reclamació, ho és, per danys materials exclusivament o també per lesions.

Quins conceptes podem reclamar en una indemnització per accident?

No solament es tenen en compte els dies de baixa –és a dir, els dies que les lesions li han obligat a estar de baixa laboral i tampoc ha pogut realitzar amb normalitat les seves activitats quotidianes-, també es poden reclamar altres perjudicis econòmics, la qual cosa es coneix com a lucre cessant. Posem el cas d’una persona que, a més del seu salari, percep altres ingressos extres que, en estar de baixa, no pot percebre. En aquests casos, hem d’acreditar aquests ingressos per reclamar-los.

En cas d’accident de trànsit, i encara que se subscrigui un part amistós, sempre és convenient comptar amb assessorament professional i especialitzat per resoldre tots els dubtes i, sobretot, per conèixer bé els tràmits a seguir a l’hora de reclamar una indemnització, especialment quan l’oferta de l’altra part no ens satisfà.

Posar-se en mans d’un advocat especialista en accidents de trànsit, és la millor manera de complir els terminis i els requeriments de documentació a presentar si es recorre a la via judicial.

0/5 (0 Reviews)
Comparte este artículo >>
CONTACTO FLOTANTE
close slider
¿Quieres más información sobre nuestros servicios? Rellena el siguiente formulario.

    Scroll to Top
    More in Accidents de trànsit
    Indemnització per fuetada cervical

    La fuetada cervical és una de les lesions més usuals en qualsevol accident de trànsit. És aconsellable no confiar el...

    Close