Categorías Accidents de trànsit

Quant val el meu cotxe després d’un accident? Valor venal o reparació

Si com a conseqüència d’un accident de trànsit pateix danys materials al seu vehicle i vostè no és culpable del sinistre, posseeix dues alternatives per reclamar davant l’asseguradora responsable. Pot optar per sol·licitar la indemnització per valor venal de l’automòbil o demanar la reparació del mateix.


Potser s’hagi vist, alguna vegada, en un cas semblant. Imagini que ha tingut un accident de circulació en què, per fortuna, només ha patit danys materials al vehicle. A més, vostè no ha estat el culpable del sinistre. En aquest cas, es troba amb dos possibles alternatives si vol reclamar a l’asseguradora deL conductor responsable. Pot decantar-se per sol·licitar que li reparin el cotxe o, per contra, pot optar per exigir la indemnització per valor venal i d’afecció de l’automòbil.

Què són el valor venal i d’afecció d’un vehicle?

El valor venal és el valor de venda de el vehicle sinistrat. Si utilitzem un llenguatge una mica més tècnic, pot definir-se com la indemnització que rebria l’usuari per la taxació de venda en el moment de l’accident, és a dir, els diners que percebria el propietari si vengués el cotxe just a l’produir-se el contratemps.

Com és lògic, el valor venal d’un cotxe accidentat acabat d’adquirir no és el mateix que el d’un vehicle amb més de deu anys, per exemple. La indemnització varia considerablement d’un a un altre cas. El valor venal s’ha de tenir en compte, per tant, a l’hora de decidir si ens compensa contractar una pòlissa a tot risc, per a un automòbil amb alguns anys d’antiguitat.

Per calcular el valor venal d’un vehicle s’empren una sèrie de barems, que tenen en compte aspectes com les característiques i l’antiguitat de l’automòbil. Si vol coneixer la indemnització concreta que rebria, ha de consultar la lletra petita i les condicions generals de la pòlissa.

És usual que les asseguradores indemnitzin pel valor de nou, durant els dos primers anys de vida del cotxe. Durant el tercer i quart any solen pagar el valor venal millorat (incrementat en un 30 per cent, aproximadament). A partir del cinquè any, la indemnització només comprèn el valor venal. No obstant això, hi ha importants diferències entre unes i altres companyies. L’ideal és contractar els serveis d’un advocat especialitzat en assegurances, perquè l’assessori i informe de tots aquests aspectes.

El valor d’afecció comprèn el valor venal i un percentatge que s’afegeix a el mateix (d’entre el 20 i el 30 per cent), per cobrir les molèsties i trastorns que pateix el propietari de el vehicle sinistrat. Aquest concepte es va introduir, al comprovar-se que el valor venal en solitari no tenia, en si mateix, d’elements o criteris reparadors.

Què solen fer les asseguradores? Jurisprudència al respecte

No ens enganyem, les companyies asseguradores opten sempre per la via que més els interessa des del punt de vista econòmic. L’usual és que es decantin per la indemnització de valor venal. Entre els perjudicats, el més habitual és triar la reparació de el vehicle, perquè actuen sota criteris sentimentals i no tant econòmics.

La major part de la jurisprudència considera que és el propietari el que té dret a triar entre reparació o valor venal i d’afecció. Això sí, pot passar que hi hagi una desproporció econòmica entre els dos conceptes. És a dir, és possible que la reparació sigui moltíssim més costosa que el valor venal el vehicle, o viceversa. En aquests casos s’ha de produir una reducció d’un o altre, per evitar enriquiments injustos i desequilibris. No obstant això, en cap cas la mesura pot implicar la negació de el dret a indemnització de l’usuari.

Són moltes les resolucions judicials que donen suport a la posició exposada en el paràgraf anterior. Així, la Sentència de l’Audiència Provincial de Girona, Secció Primera, de 2 de novembre de 2009, estableix que “el propietari té dret a reparar el vehicle i que el causant del dany, així com la seva asseguradora, no poden limitar aquest dret, per la qual cosa ha de ser indemnitzat per l’import de la reparació, encara que aquesta superi en excés el valor de el vehicle. Només si s’aprecia que amb la reparació s’ha produït o es produirà una millora apreciable, serà procedent reduir l’import de la indemnització “.

En resum, les asseguradores no poden negar-se a que el perjudicat en un accident de circulació sol·liciti la reparació del seu vehicle, sempre que el cost no sigui escandalosament superior a el de la indemnització per valor venal. De la mateixa manera, no tenen fonament les negatives a concedir aquesta última a l’usuari perjudicat, sempre que no excedeixi significativament el cost de la reparació.

Recomanacions

És crucial que conegui amb detall la pòlissa de l’assegurança, abans de signar el contracte. No pot córrer el risc de perdre milers d’euros, només per estalviar uns centenars. Fixeu-vos en les condicions generals i comprovi que durant els dos primers anys de possessió de el vehicle va a gaudir, en cas de sinistre, de la indemnització per valor de nou. Comproveu si, a partir d’el tercer any, la seva asseguradora li ofereix valor venal millorat o no.

Si posseeix vehicle nou, resulta aconsellable assegurar-ho de tal manera que quedi garantit el valor de nou. Per contra, si el seu cotxe té els seus anyets, de res serveix l’anterior, perquè les companyies només li indemnitzar pel valor venal o venal millorat. A més, tingui present que les empreses d’assegurances estableixen l’antiguitat de l’automòbil amb la primera matriculació.

Si heu patit un accident, té danys materials al vehicle i no sap quin tipus de reclamació realitzar, adreceu-vos a un despatx d’advocats especialitzats en assegurances i accidents de trànsit. Allà li indicaran la millor alternativa al seu cas i podrà demanar la reparació deL cotxe o, directament, la indemnització per valor venal a l’asseguradora en qüestió.

0/5 (0 Reviews)
Comparte este artículo >>

Artículos recientes

  • Dret Hereditari

Com fer un testament a Espanya

Tot i que la majoria no volem pensar en això, la mort arribarà tard o…

9 mesos ago
  • Dret Hereditari

La successió intestada o abintestat .Què és?

La successió intestada, també anomenada successió Abintestato, legal o legítima, és aquella que es dóna…

11 mesos ago
  • Accidents de trànsit

Judici ràpid per delicte contra la seguretat viària → Anàlisi legal d’aquest tipus de processos

A l'hora d'enjudiciar algun dels delictes contra la seguretat viària recollits pel nostre ordenament jurídic,…

1 any ago
  • Accidents de trànsit

Delictes contra la SEGURETAT VIÀRIA | Què estableix el nostre Codi Penal a l’respecte?

Els delictes contra la seguretat viària representen un dels tipus d'infraccions més comeses per tots…

1 any ago
  • Accidents de trànsit

Indemnització per accident de trànsit en cas d’impagament de pòlissa

Deuen les asseguradores indemnitzar per accident, en cas de pòlisses amb impagament? Una recent resolució…

1 any ago
  • Accidents de trànsit
  • Varis

INDEMNITZACIÓ PER ATROPELLAMENT A UN PAS DE VIANANTS→ Aspectes clau relacionats.

La indemnització per atropellament en un pas de zebra representa una quantitat econòmica susceptible de…

1 any ago

Esta web utiliza cookies