Categorías Dret Hereditari

El marmessor en l’herència

El marmessor és una espècie de fiduciaria que pren l’herència amb la finalitat de distribuir-la en forma equitativa a cadascun dels hereus; per descomptat que existeixen certes normes sobre aquest tema que hauran de ser tingudes en compte. La persona designada com a marmessora ha de ser major d’edat. Persones en la distribució d’una herència:

 • el testador o persona que deixa l’herència en diners o béns a partir del moment de la seva mort.
 • les persones als qui ha de ser distribuïda la fortuna del mort.
 • el marmessor o persona que distribueixi.

La persona que s’encarregui del treball de distribució de diners o béns a les persones que legalment estiguin facultades per rebre part del que estigui establert en el Testament, ha de ser nomenada pel testador, pels beneficiaris o per la majoria d’ells en tal cas. Si no està establert en el testament s’ha d’arribar a un acord.

Sol presentar-se un gran problema quan una persona que mor no deixa testament de la seva fortuna, per la qual cosa s’ha de buscar una persona que rebi els diners i l’encàrrec dels béns que seran distribuïts per començar a diligenciar tot el tràmit en forma equitativa d’acord a la llei.

Si una persona accepta exercir aquest càrrec, ho farà en forma voluntària i només es podrà retractar en els propers sis dies o àdhuc passat un temps al·legant causa justa davant el jutge. Un dels problemes de transcendència és el de la distribució d’una Herència si no hi ha testament. La distribució de les fortunes que queden en morir una persona, pot ser realitzada de diverses formes, exemple:

 • Pot ser lliurat a cada membre de la família en funció de l’establert en documents deixats per la persona morta.
 • La persona encarregada distribuirà l’Herència per llei.
 • La distribució de l’herència s’ha de realitzar a tot tardar en el terme d’un any.
0/5 (0 Reviews)

Artículos recientes

 • Accidents de trànsit

Indemnització per accident de trànsit en cas d’impagament de pòlissa

Deuen les asseguradores indemnitzar per accident, en cas de pòlisses amb impagament? Una recent resolució judicial del Tribunal Suprem obliga…

1 any ago
 • Accidents de trànsit

Aspectes legals que s’han de considerar davant un accident de trànsit

És normal no saber com reaccionar després de sofrir un contratemps amb el teu acte. A Garanley, com a despatx d'advocats a…

2 anys ago
 • Dret Laboral

Quins drets tenen les mares treballadores?

Les dones que esperen un fill o acaben de tenir-ho compten amb lleis que protegeixen la seva maternitat. Saps què…

2 anys ago
 • Dret de Familia

En quines circumstàncies es pot sol·licitar la custòdia compartida?

És comú que les separacions i divorcis vagin acompanyades d'una lluita per la guarda dels fills. Hi ha una sèrie…

2 anys ago
 • Accidents de trànsit

Indemnització per accident de trànsit. Com se sol·licita? A qui? Quant em correspon?

Al moment que sofrim un accident de trànsit, hem de tenir en compte que darrere dels danys hi ha una…

2 anys ago
 • Accidents de trànsit

Responsabilitat i indemnització per accident de trànsit en cadena

Existeixen diversos tipus d'accidents en cadena i, després de tots i cadascun d'ells, és possible reclamar una indemnització per lesions…

2 anys ago

Esta web utiliza cookies