La legítima a l’herència

la-herencia-legítima

Les herències són un dels punts més complicats a l’hora de presentar-se una defunció, ja que s’entra a un procés de successió en el qual totes les pertinences que es trobaven a nom del mort entren a un procés de repartició entre els familiars i les persones que es determinin si es té un testament escrit i notariat per a aquest efecte.

Dins de les particions que es fan en qualsevol herència, existeix una part intocable denominada la legítima, ja que aquesta part s’ha de repartir en la forma que ho exigeix la llei entre els hereus forçosos, que són un grup de persones que determina la llei d’acord al grau de consanguinitat i d’afinitat.

La legítima i els hereus forçosos

Els hereus forçosos, són als quals els correspon al percentatge de l’herència denominat la legítima, sent aquests els amos d’aquesta fracció dels béns del mort i serà repartit d’acord al que la llei determini d’acord al que el legislador dicti per a cada cas.

Els hereus forçosos són els descendents, ascendents i cònjuge de la persona que mor, en l’ordre en què són nomenats, aquest ordre és important ja que la llei prioritza d’acord a l’existència d’aquests, constituint-se així la forma més senzilla i sense problemes legals de repartir una herència. Els hereus forçosos tenen drets d’acord al seu parentiu i la seva ordre de la següent manera:

Els descendents són els primers en la llista de repartició de la legítima, sent dues terceres parts del total d’aquesta repartit entre els fills, d’acord a les especificacions expresses del testador o si no existís aquest tipus de testament, es lliurarà per parts iguals a tots els fills legítims de qui mor.
Si no hi ha descendents, els ascendents són els que tenen el dret a aquesta fracció de la successió, sent la suma per a ells igual a la meitat del valor total de la legítima, repartit en parts iguals a cadascun dels pares, i si només existeix un dels pares, tindrà dret a un terç del total.
El cònjuge té dret a l’usdefruit d’un percentatge de la propietat, és a dir a seguir vivint i gaudint dels guanys d’algun negoci o de l’habitatge, aquest percentatge és de la meitat si hi ha ascendents, i si hi ha descendents aquest percentatge es redueix a un terç.

La legítima, es pot desheredar

Sí es pot desheredar, sempre que el legislador decideixi que d’acord al que es decideixi al testament si ho hi hagués, així, qui mor pugues haver determinat que la legítima fos tota a un dels seus fills, assumint que tingui dos quan mor. En aquest cas el percentatge legal aniria tot a les mans del fill que no va ser desheretat, no obstant això si el fill desheretat té descendents, és a dir si qui mor arribés a tenir néts, la part de l’herència del fill al que va remoure el dret, aniria directament als seus néts, sense importar quants siguin, ja que per dret propi no tindrien accés a aquesta part de l’herència.

0/5 (0 Reviews)
Comparte este artículo >>
CONTACTO FLOTANTE
close slider
¿Quieres más información sobre nuestros servicios? Rellena el siguiente formulario.

  Scroll to Top
  More in Dret Hereditari
  causas-desheredacion
  La desheretament

  La desheretament és un acte jurídic, pel qual es priva a un hereu forçós de la legítima que li correspon...

  Close