Categorías Dret Hereditari

Els hereus forçosos Què són?

Els hereus forçosos són els que designa la llei per dret propi, tot i que hi hagi un testament que vagi en contra d’aquesta llei, els advocats dels hereus poden fer alguna reclamació perquè es respectin els seus drets i no es vagi en contra de les legislacions existents que vetllen per la correcta repartició a l’hora de fer una successió de béns per mort.

Qui són els hereus forçosos?

Els hereus són les persones que per llei tenen dret a algun lloc de l’herència o els béns d’una persona a l’hora de morir, hi ha tres tipus d’hereus, que van apareixent en diferents nivells de prioritat d’acord al seu vincle sanguini o marital de la següent manera:

  • Els de primer nivell són els descendents, els que sent fills naturals o adoptius tenen dret primari sobre els béns de qualsevol persona a l’hora de la seva mort i són repartits d’acord a el nombre en parts que més endavant explicarem.
  • En segon nivell o instància són els ascendents és a dir els pares de la persona que mor, els quals tindran dret a reclamar algun bé o dret sobre l’herència si els primers no existeixen.
  • En tercer lloc es troba el cònjuge, qui al no tenir cap llaç de consanguinitat però si d’associació legal en matrimoni, té dret a reclamacions si no apareix en el testament i si els dos anteriors no existeix o no tenen lloc dins del repartiment.

Cada un dels casos d’hereus forçosos té dret a una quantitat de l’herència diferent i la seva repartició es donarà d’acord amb el que estableix la llei espanyola.

Com es reparteix una herència entre hereus forçosos?

Els hereus forçosos són un grup de persones que descendeixen, ascendeixen o es troben a la banda d’una persona que mor per fer la repartició de l’herència i els béns, si no es troba un testament o si el testament no està elaborat de manera justa i / o legal. Cada un dels tipus d’hereus forçosos tenen dret a un percentatge determinat de l’herència i per a cada un dels nivells s’ha de fer la repartició com està contemplat en la llei espanyola, que és molt clara pel que fa al que li correspon a cada un de les persones que serien part d’una herència. En el cas que existeixin descendents siguin fills naturals o adoptius, tenen dret a heretar dos terços el total de l’herència de la persona que ha mort. En cas que els descendents siguin més d’un, es lliurarà el primer terç de l’herència en parts iguals a tots els fills legals que tingui la persona, i el segon terç es repartirà com el testador ho defineixi, podent deixar tota aquesta porció a una sola persona.

Per als ascendents es lliurarà la meitat de l’herència a parts iguals a cada un dels pares, si algun falta es farà entrega total al supervivent, si hi ha cònjuge aquest percentatge es redueix a un terç de l’herència total.

El cònjuge rebrà en cas de tenir descendència el terç restant de l’herència, així mateix quan no hi pot fer usdefruit de la meitat de l’herència, tenint dret a l’usdefruit vitalici de l’herència si no hi reclamants que per dret es trobin abans que ell , és a dir si no hi ha més hereus forçosos.

0/5 (0 Reviews)

Artículos recientes

  • Dret Hereditari

La successió intestada o abintestat .Què és?

La successió intestada, també anomenada successió Abintestato, legal o legítima, és aquella que es dóna…

2 mesos ago
  • Accidents de trànsit

Judici ràpid per delicte contra la seguretat viària → Anàlisi legal d’aquest tipus de processos

A l'hora d'enjudiciar algun dels delictes contra la seguretat viària recollits pel nostre ordenament jurídic,…

3 mesos ago
  • Accidents de trànsit

Delictes contra la SEGURETAT VIÀRIA | Què estableix el nostre Codi Penal a l’respecte?

Els delictes contra la seguretat viària representen un dels tipus d'infraccions més comeses per tots…

5 mesos ago
  • Accidents de trànsit

Indemnització per accident de trànsit en cas d’impagament de pòlissa

Deuen les asseguradores indemnitzar per accident, en cas de pòlisses amb impagament? Una recent resolució…

5 mesos ago
  • Accidents de trànsit
  • Varis

INDEMNITZACIÓ PER ATROPELLAMENT A UN PAS DE VIANANTS→ Aspectes clau relacionats.

La indemnització per atropellament en un pas de zebra representa una quantitat econòmica susceptible de…

6 mesos ago
  • Varis

INDEMNITZACIÓ PER FUETADA CERVICAL → Tot el que has de saber.

La indemnització per fuetada cervical, constitueix, en contra del que podria semblar, un dels supòsits…

6 mesos ago

Esta web utiliza cookies