Dret Hereditari

Articles relacionats amb el dret hereditari: testaments, herències, declaració d’hereus, partició d’herències, donacions, liquidació d’impost de successions, etc.

portada-sucesión-intestada-notarial

La successió intestada o abintestat .Què és?

La successió intestada, també anomenada successió Abintestato, legal o legítima, és aquella que es dóna en el cas successió mortis causa davant la inexistència o invalidesa de testament de la víctima. Donada la necessitat de l’elecció d’un successor, i davant la inexistència de voluntat escrita de la víctima, la Llei supleix aquesta voluntat designant successors …

La successió intestada o abintestat .Què és? Read More »

Què és un marmessor i quines són les seves obligacions?

Et preguntes Què és un marmessor i quines són les seves obligacions? Des del despatx d’advocats a Barcelona vam explicar quines són les funcions i responsabilitats que assumeix a l’acceptar aquest càrrec. Responem les preguntes freqüents sobre la persona que s’encarrega de vetllar el compliment de la voluntat de testador.

Scroll to Top