Dret Hereditari

Articles relacionats amb el dret hereditari: testaments, herències, declaració d’hereus, partició d’herències, donacions, liquidació d’impost de successions, etc.

La desheretament

La desheretament és un acte jurídic, pel qual es priva a un hereu forçós de la legítima que li correspon legalment. Ha de realitzar-se a través de testament i fonamentar-se en algunes de les causes establertes en el Codi Civil. En un parell de sentències recents, el Tribunal Suprem ha inclòs el maltractament psicològic en …

La desheretament Read More »

El marmessor en l’herència

El marmessor és una espècie de fiduciaria que pren l’herència amb la finalitat de distribuir-la en forma equitativa a cadascun dels hereus; per descomptat que existeixen certes normes sobre aquest tema que hauran de ser tingudes en compte. La persona designada com a marmessora ha de ser major d’edat. Persones en la distribució d’una herència: el testador …

El marmessor en l’herència Read More »

Scroll to Top