Categorías Dret Civil

Queixes dels veïns per sorolls i olors per part de l’inquilí

La Llei d’arrendaments urbans estableix entre les causes de resolució del contracte d’arrendament la realització en l’habitatge d’activitats sorolloses o insalubres. Com a propietari de l’habitatge pot requerir l’inquilí perquè cessi en aquestes activitats i en el cas de no acceptar el requeriment procedir a la resolució del mateix. El problema rau en poder demostrar aquestes activitats.

Normalment les mateixes no passen desapercebudes i, com en aquest cas, solen ser posades de manifest pels veïns a través de les corresponents denúncies policials o reclamacions al propietari. Sí que són manifestes comportessin multes a l’inquilí i sí a més es demostra que en l’habitatge es realitzaven activitats il·lícites pot fins i tot precintar l’habitatge per ordre judicial

En aquest cas la responsabilitat del propietari és limitada; és cert que no és responsable de les activitats que es practiquessin per l’inquilí en l’habitatge sense el seu coneixement, però si és cert que es pot veure afectat col·lateralment per les decisions judicials que s’adoptin, així el precinte de l’habitatge comportarà, durant el temps que duri, la impossibilitat que l’amo de la finca pugui disposar de l’habitatge i per tant tornar-la a llogar, sense perjudici que amb posterioritat es puguin reclamar per aquest motiu responsabilitat civil a l’inquilí culpable de la situació.

0/5 (0 Reviews)

Artículos recientes

  • Dret Hereditari

La successió intestada o abintestat .Què és?

La successió intestada, també anomenada successió Abintestato, legal o legítima, és aquella que es dóna…

2 mesos ago
  • Accidents de trànsit

Judici ràpid per delicte contra la seguretat viària → Anàlisi legal d’aquest tipus de processos

A l'hora d'enjudiciar algun dels delictes contra la seguretat viària recollits pel nostre ordenament jurídic,…

3 mesos ago
  • Accidents de trànsit

Delictes contra la SEGURETAT VIÀRIA | Què estableix el nostre Codi Penal a l’respecte?

Els delictes contra la seguretat viària representen un dels tipus d'infraccions més comeses per tots…

5 mesos ago
  • Accidents de trànsit

Indemnització per accident de trànsit en cas d’impagament de pòlissa

Deuen les asseguradores indemnitzar per accident, en cas de pòlisses amb impagament? Una recent resolució…

5 mesos ago
  • Accidents de trànsit
  • Varis

INDEMNITZACIÓ PER ATROPELLAMENT A UN PAS DE VIANANTS→ Aspectes clau relacionats.

La indemnització per atropellament en un pas de zebra representa una quantitat econòmica susceptible de…

5 mesos ago
  • Varis

INDEMNITZACIÓ PER FUETADA CERVICAL → Tot el que has de saber.

La indemnització per fuetada cervical, constitueix, en contra del que podria semblar, un dels supòsits…

6 mesos ago

Esta web utiliza cookies