Categorías Dret de Familia

Què són les capitulacions matrimonials?

Les capitulacions matrimonials són un contracte entre els cònjuges o futurs cònjuges estipulat abans o després de el matrimoni, en el qual s’acorda el règim econòmic matrimonial o es decideix adoptar qualsevol altra disposició que tingui origen amb el matrimoni.

Si es realitzen abans del matrimoni, perden la seva vigència si aquest no es celebra en el termini d’un any.

Si la parella no ha fet capitulacions matrimonials, o si aquestes són ineficaços, s’aplicarà el règim econòmic establert per defecte per la Llei. En el territori espanyol, aquest règim és el de la societat de guanys i preveu que, després de el matrimoni, es formi una comunitat de béns que, en cas de ruptura d’el matrimoni es repartirà entre els cònjuges.

Representen una excepció Catalunya, Balears i la Comunitat Valenciana, que a el matrimoni apliquen per defecte el sistema de separació de béns.

Què disposicions es poden pactar amb les capitulacions matrimonials?

La finalitat de les capitulacions matrimonials no només és regular el règim econòmic dels cònjuges, sinó també establir qualsevol altra disposició originada amb el matrimoni, i moltes vegades es recorre a aquest tipus de contracte per fer una donació de béns.

Veiem quals solen ser les disposicions que les capitulacions matrimonials regulen:

 • El règim econòmic del  matrimoni, establint de qui són els béns, quin és el sistema d’administració dels mateixos i com es pagaran les eventuals despeses.
 • Les atribucions patrimonials a la comunitat conjugal o a un dels cònjuges.
 • Les aportacions que es fan amb més freqüència són les que un bé d’un cònjuge passa a ser de propietat de la parella.
 • Els acords preventius en cas de crisi matrimonial o extinció de el matrimoni. Es regula, en aquests casos, la liquidació dels béns, les compensacions derivades d’una ruptura o la pàtria potestat sobre els fills.
 • Els acords sobre com cada cònjuge haurà de contribuir a les càrregues de el matrimoni o les disposicions de naturalesa successòria.

La publicitat de les capitulacions patrimonials

Les modificacions que les capitulacions patrimonials aporten a la gestió dels béns en el matrimoni, no afecten només als cònjuges sinó que poden tenir efectes també sobre tercers.

Per aquest motiu hi ha el requisit de publicitat, sense el qual les capitulacions matrimonials perden validesa.

És necessària, per tant, la inscripció en el Registre Civil, i si l’objecte de les capitulacions afecta béns immobles, les capitulacions hauran d’estar inscrites també en el Registre de la Propietat.

Quan un dels cònjuges sigui un comerciant, a més, hauran de constar també al Registre Mercantil.

0/5 (0 Reviews)

Artículos recientes

 • Dret Hereditari

La successió intestada o abintestat .Què és?

La successió intestada, també anomenada successió Abintestato, legal o legítima, és aquella que es dóna…

2 mesos ago
 • Accidents de trànsit

Judici ràpid per delicte contra la seguretat viària → Anàlisi legal d’aquest tipus de processos

A l'hora d'enjudiciar algun dels delictes contra la seguretat viària recollits pel nostre ordenament jurídic,…

3 mesos ago
 • Accidents de trànsit

Delictes contra la SEGURETAT VIÀRIA | Què estableix el nostre Codi Penal a l’respecte?

Els delictes contra la seguretat viària representen un dels tipus d'infraccions més comeses per tots…

5 mesos ago
 • Accidents de trànsit

Indemnització per accident de trànsit en cas d’impagament de pòlissa

Deuen les asseguradores indemnitzar per accident, en cas de pòlisses amb impagament? Una recent resolució…

5 mesos ago
 • Accidents de trànsit
 • Varis

INDEMNITZACIÓ PER ATROPELLAMENT A UN PAS DE VIANANTS→ Aspectes clau relacionats.

La indemnització per atropellament en un pas de zebra representa una quantitat econòmica susceptible de…

5 mesos ago
 • Varis

INDEMNITZACIÓ PER FUETADA CERVICAL → Tot el que has de saber.

La indemnització per fuetada cervical, constitueix, en contra del que podria semblar, un dels supòsits…

6 mesos ago

Esta web utiliza cookies