Com cobrar la reparació de l’automòbil després d’un accident

El teu vehicle ha patit danys després d’un accident de trànsit i no has estat culpable del sinistre ?. En aquest cas, tens dret a la reparació de l’automòbil, sempre que el valor de la mateixa no excedeixi el 20-30 per cent de la valor de venda. Si se supera amb escreix aquest límit, tens dret a una indemnització equivalent a la valor venal més el d’afecció.


Si des Garanley Advocats ens encarreguem de reclamar la teva indemnització per lesions en cas d’accident de trànsit, t’ajudem amb la reclamació dels danys materials.

Si has patit danys en el teu automòbil, com a conseqüència d’un accident de trànsit de què no has estat responsable, tens dues opcions a l’hora de reclamar a l’asseguradora: sol·licitar la reparació de el vehicle o una indemnització pel valor venal i d’afecció del  mateix.

Recorda que valor venal és sinònim de valor de venda de el vehicle accidentat. Es correspon amb la indemnització que rebria el propietari, un cop realitzada la taxació en el moment de produir-se el sinistre. Per al seu càlcul es fan servir diferents barems i es tenen en compte les característiques i l’antiguitat de l’automòbil.

Per la seva banda, el valor d’afecció inclou el venal i un percentatge (d’entre el 20 i el 30 per cent) que s’afegeix a el primer i que serveix per cobrir les possibles molèsties al propietari.

Puc triar entre indemnització i reparació?

És possible que, alguna vegada, t’hagis fet aquesta pregunta. Qui decideix entre indemnització o reparació: companyies d’assegurances o propietaris ?. Com és lògic i generalment, les asseguradores es decanten per l’alternativa més rendible per a elles. No obstant això, gran part de la jurisprudència conclou que és el propietari qui té dret a triar entre una o altra alternativa.

Hi ha diferents sentències que vénen a donar suport a aquesta tesi: Sentència de l’Audiència Provincial de Girona, Secció Primera, de 2 de novembre de 2009; Sentència de l’Audiència Provincial de Sevilla, Secció Cinquena, de 7 de maig de 2009; Sentència de l’Audiència Provincial d’Àlaba, Secció Segona, de 23 de febrer de 2002 etc.

Per tant, tens ple a dret a triar entre una o altra opció, sempre que hi hagi proporcionalitat en la solució adoptada. Això vol dir que pots sol·licitar la reparació de el vehicle, per exemple, sempre que aquesta no excedeixi en molt el valor venal i viceversa. De produir desproporció i per evitar un enriquiment injust, caldria reduir el valor que es trobés per sobre per equiparar-se al segon.

Requisits per cobrar la reparació

Si optes per la reparació del teu vehicle sinistrat, tingues en compte que aquesta ha de ser efectiva o, al menys, ha d’existir un propòsit de dur-la a terme. Cal que l’import estigui determinat d’acord amb un pressupost i ha d’acreditar-se suficientment la reparació futura, cas de no haver-se realitzat encara. Diverses sentències estimen com a suficient, per tant, la prova de la intenció de reparar.

No obstant, altres resolucions judicials condicionen i limiten el dret a rebre la indemnització a l’efectiva reparació de el vehicle. Tal conclusió es justifica afirmant que, en cas contrari, s’estaria permetent un enriquiment injust. La Sentència de l’Audiència Provincial de Sevilla (Secció Cinquena, de 7 de maig de 2009) incideix en la necessitat de la prèvia reparació de l’automòbil per a procedir al rescabalament. En aquest cas concret, el pressupost aportat es va estimar insuficient, perquè no garantia de cap manera la futura reparació.

Recorda, en aquest sentit, que hi ha una normativa reguladora dels serveis prestats pels tallers de reparació. Aquests estan obligats a lliurar un pressupost previ a client, que ha d’incloure les reparacions i substitucions de peces a implementar, així com el cost a abonar per cada un dels treballs.

L’objectiu del pagament de la reparació, tal com assenyala la Sentència de l’Audiència Provincial de Cadis (Secció Segona, de 9 de febrer de 2009), passa per reposar al perjudicat el mateix estat que tenia abans de patir el contratemps. Així i després de l’oportú rescabalament, el seu patrimoni ha de quedar anivellat.

Per procedir al pagament cal que es realitzi la corresponent peritatge prèvia, que determinarà si els danys que presenta el vehicle coincideixen amb els declarats en el part. Igualment, s’emetrà una valoració dels desperfectes, que decidirà l’import de la reparació. Si el valor d’aquesta és superior a la valor de venda a el moment de l’accident, el propietari de l’automòbil tindrà dret a una indemnització per l’import d’aquest últim.

Resolucions judicials

Els tribunals vénen admetent les reparacions de vehicles afectats per accidents, sempre que aquelles no excedeixin el 25 o 30 per cent de la valor venal el vehicle. En alguns casos (reparacions ja realitzades) i quan el cost de l’arranjament no es consideri desproporcionat, els òrgans judicials arriben a admetre fins a un 50 per cent, i fins i tot un 100 per cent, d’increment respecte a el valor de venda.

Quan el valor de la reparació es considera desproporcionat, a l’excedir en molt al venal, els tribunals no admeten el primer, encara que solen afegir a el segon el valor d’afecció (20 o 30 per cent d’increment) amb l’objecte de compensar l’afectat per les possibles molèsties. Aquest augment no l’ofereixen voluntàriament les asseguradores, de manera que consulta les amb advocats especialistes en la matèria.

En Garanley Advocats estem a la teva disposició per assessorar-te, sense cap tipus de compromís, al voltant de les indemnitzacions per accidents de trànsit. L’especialització i l’experiència són les millors garanties que podem oferir-te.

0/5 (0 Reviews)
Comparte este artículo >>
CONTACTO FLOTANTE
close slider
¿Quieres más información sobre nuestros servicios? Rellena el siguiente formulario.

    Scroll to Top
    More in Accidents de trànsit
    Què són els dies impeditius en una baixa per accident de trànsit?

    La incapacitat temporal, després d'un accident de trànsit, comprèn tres figures diferents: dies hospitalaris, impeditius i no impeditius. La baixa...

    Close