Categorías Accidents de trànsit

Consorci de Compensació d’Assegurances

El Consorci de Compensació d’Assegurances és una entitat pública adscrita a l’Ministeri d’Economia. La seva finalitat és cobrir aquells sinistres que afectin riscos que es troben assegurats, però aquests no són coberts per les pòlisses d’assegurança perquè s’han produït per causes extraordinàries.

Es pot considerar que el Consorci és un assegurador en última instància, en els supòsits que el mercat d’assegurances no estableix un risc. Per exemple, davant d’un sinistre produït per un vehicle a persones i béns de tercers i els danys produïts per fenòmens naturals o derivats de fets de caràcter social o polític, sempre que tingui contractada una pòlissa de risc.

Funcions de el Consorci de Compensació d’Assegurances

 • Indemnitzar els accidents que s’hagin produït a Espanya quan el vehicle responsable sigui desconegut.
 • Indemnitzar els danys produïts per vehicles que no estan assegurats o que han estat robats
 • Indemnitzar els danys derivats d’un accident de circulació quan hi hagi controvèrsia entre el consorci i la companyia d’assegurances
 • Indemnitzar els sinistres quan l’entitat asseguradora hagi estat declarada en concurs de creditors.
 • Prevenir els sinistres mitjançant la realització de plans de prevenció i reducció de sinistres.
 • Administrar els fons de l’assegurança de crèdit a l’exportació.

El termini de prescripció de les reclamacions per accident de trànsit dirigides contra el Consorci de Compensació d’Assegurances, ocorreguts a Catalunya és d’un any. Així ho ha dictat el Ple de la Sala Primera de l’Tribunal Suprem en dues sentències, de data 6 de setembre (recursos núm 1471/2012 i 2173/2012),

Finançament de el Consorci de Compensació d’Assegurances

El Consorci té un alt patrimoni propi que s’ha anat generant amb el transcurs del temps i de què obté rendiments, les seves activitats les paguen essencialment els assegurats.

Primes que recapta el Consorci quan actua com a assegurador directe / coassegurador / reassegurador.

Recàrrecs en les primes que paguem quan contractem la nostra assegurança de l’automòbil o aquells que per llei fan recaure en el Consorci el pagament de les indemnitzacions.

En conclusió, el Consorci de Compensació d’Assegurances s’encarrega de generar confiança i estabilitat i no deixar desatesos certs interessos no coberts pel mercat actual. No obstant això, cal deixar clar que el Consorci de Compensació no un fons de garantia de les companyies d’assegurances.

Regulació

 • Reial Decret Legislatiu 7/2004, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut Legal de el Consorci de Compensació d’Assegurances.
 • Llei 12/2006, de 16 de maig, per la qual es modifica el text refós de l’Estatut Legal de el Consorci de Compensació d’Assegurances, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 7/2004, de 29 d’octubre, i la Llei 24/1988, de 28 de juliol, de l’Mercat de Valors.

Si en alguna ocasió has hagut de reclamar a el Consorci de Compensació d’Assegurances, t’animo que ens expliquis la teva experiència i com va ser el resultat en els comentaris.

I recorda, que si tens qualsevol dubte i no saps si en el teu cas de sinistre estaria cobert pel Consorci, contacta amb nosaltres sense compromís.

0/5 (0 Reviews)

Artículos recientes

 • Dret Hereditari

La successió intestada o abintestat .Què és?

La successió intestada, també anomenada successió Abintestato, legal o legítima, és aquella que es dóna…

2 mesos ago
 • Accidents de trànsit

Judici ràpid per delicte contra la seguretat viària → Anàlisi legal d’aquest tipus de processos

A l'hora d'enjudiciar algun dels delictes contra la seguretat viària recollits pel nostre ordenament jurídic,…

3 mesos ago
 • Accidents de trànsit

Delictes contra la SEGURETAT VIÀRIA | Què estableix el nostre Codi Penal a l’respecte?

Els delictes contra la seguretat viària representen un dels tipus d'infraccions més comeses per tots…

5 mesos ago
 • Accidents de trànsit

Indemnització per accident de trànsit en cas d’impagament de pòlissa

Deuen les asseguradores indemnitzar per accident, en cas de pòlisses amb impagament? Una recent resolució…

5 mesos ago
 • Accidents de trànsit
 • Varis

INDEMNITZACIÓ PER ATROPELLAMENT A UN PAS DE VIANANTS→ Aspectes clau relacionats.

La indemnització per atropellament en un pas de zebra representa una quantitat econòmica susceptible de…

6 mesos ago
 • Varis

INDEMNITZACIÓ PER FUETADA CERVICAL → Tot el que has de saber.

La indemnització per fuetada cervical, constitueix, en contra del que podria semblar, un dels supòsits…

6 mesos ago

Esta web utiliza cookies