Mapa del lloc web

Pages

Posts by category

Versiones AMP de ls post del blog

 • En què consisteix el delicte de lesions i quins nivells hi ha
 • Com fer un testament a Espanya
 • La successió intestada o abintestat .Què és?
 • Judici ràpid per delicte contra la seguretat viària → Anàlisi legal d’aquest tipus de processos
 • Delictes contra la SEGURETAT VIÀRIA | Què estableix el nostre Codi Penal a l’respecte?
 • Indemnització per accident de trànsit en cas d’impagament de pòlissa
 • INDEMNITZACIÓ PER ATROPELLAMENT A UN PAS DE VIANANTS→ Aspectes clau relacionats.
 • INDEMNITZACIÓ PER FUETADA CERVICAL → Tot el que has de saber.
 • SINISTRE TOTAL DE COTXE → Aspectes jurídics a tenir en compte.
 • Tipus de testament → Classificació segons el dret civil espanyol
 • Judici ràpid d’alcoholèmia → Informació especialitzada
 • Negar-se a realitzar la prova d’alcoholèmia → Conseqüències i aspectes a tenir en compte
 • La taxa d’alcoholèmia → És un delicte penal o una simple falta administrativa?
 • Quan i com pots sol·licitar una indemnització per accident en bicicleta?
 • Indemnització per accident de trànsit amb moto: càlcul i reclamació
 • Quant cobra un advocat per tramitar una indemnització per accident de trànsit?
 • Com reclamar una indemnització per accident de trànsit?
 • Els 8 millors despatxos d’advocats a Espanya
 • Indemnització per accident en transport públic (autobús)
 • Responsabilitat i indemnització per accident de trànsit en cadena
 • Canviar de col·legi a l’fill sense consentiment de l’altre progenitor.És possible?
 • Què passa davant la ruptura de parelles de fet?
 • Diferències entre querella i demanda
 • Coneix els processos judicials civils
 • El dret al règim de visites i comunicacions dels menors
 • Regles per a la seguretat dels nens al cotxe
 • Com prevenir accidents de trànsit
 • Causes de nul·litat de matrimoni civil a Espanya.
 • Com ensenyar seguretat viària als nens
 • Què fer davant un acomiadament improcedent?
 • Retirada del carnet per alcoholèmia o excés de velocitat
 • Com reclamar la indemnització per atropellament a un vianant
 • Què fer davant la discriminació laboral
 • Recomanacions per elaborar contractes adaptats a l’RGPD
 • Inquilí morós: desnonament per impagament de lloguers.
 • Coneix tot sobre la taxa d’alcoholèmia a Espanya
 • Causes de l’extinció i suspensió de la pàtria potestat
 • Causes principals dels accidents de trànsit
 • El que has de saber sobre accidents en estacionaments
 • Què es pot reclamar després d’un accident de trànsit?
 • Què fer en cas d’un accident en un transport públic
 • Què he de fer després d’un accident de trànsit?
 • Aspectes legals que s’han de considerar davant un accident de trànsit
 • Què és el mobbing i què fer davant l’assetjament laboral
 • Què és un marmessor i quines són les seves obligacions?
 • Quins drets tenen les mares treballadores?
 • En quines circumstàncies es pot sol·licitar la custòdia compartida?
 • Indemnització per accident de trànsit. Com se sol·licita? A qui? Quant em correspon?
 • Termini per reclamar indemnització per accident de trànsit
 • Responsabilitat civil per danys
 • L’accident laboral en el cas dels treballadors autònoms
 • Renunciar a l’herència. Es pot?
 • La legítima a l’herència
 • La desheretament
 • Advocats especialistes en incapacitat i invalidesa laboral a Barcelona
 • Indemnització per fuetada cervical
 • Indemnització per atropellament en un accident de trànsit
 • L’estrès com a accident de treball
 • Accident de treball in itinere. Què és?
 • Els hereus forçosos Què són?
 • El marmessor en l’herència
 • Contracte laboral: què és, tipus de contracte i molt més.
 • Accident de treball: tot el que has de saber …
 • El suïcidi com a accident laboral
 • Indemnització per seqüeles en accident de trànsit
 • Desnonament exprés
 • Impostos de la indemnització per accident de trànsit
 • Barem d’indemnització per accident de trànsit
 • Indemnització per mort en accident de trànsit
 • La cobertura de defensa jurídica en cas d’accident de trànsit
 • Indemnització per cervicàlgia o lumbàlgia postraumàtica
 • Consorci de Compensació d’Assegurances
 • Solució de conflictes laborals en via extrajudicial
 • Principals delictes de circulació i accidents de trànsit
 • La pàtria potestat. Què és?
 • El procés monitori: cobrament de les factures impagades
 • Habeas Corpus. Què és?
 • Què són les capitulacions matrimonials?
 • Adquisició de la propietat a través de l’ús continuat de la cosa: la usucapió
 • Què és el règim econòmic matrimonial? Quants existeixen?
 • Assegurança de vida: dades de salut omesos en el qüestionari de salut i els seus efectes
 • La fiança en els contractes d’arrendament
 • Ajuda-T pimes: superant les nostres expectatives com gestoria online
 • Queixes dels veïns per sorolls i olors per part de l’inquilí
 • Prestacions contributives
 • L’acomiadament col·lectiu: què és i quins motius el causen
 • Què són els antecedents penals?
 • El patrimoni protegit del discapacitat
 • L’omissió del deure socor en les seves diferents variants
 • Quins tràmits legals he de realitzar per comprar un immoble?
 • El contracte d’arrendament o lloguer
 • La reclamació per vicis ocults en una compravenda
 • Dret d’usdefruit
 • És possible modificar una sentència de divorci, separació o guàrdia i custòdia?
 • Què és un acomiadament disciplinari? Quins motius ho provoquen?
 • Incapacitat judicial. Com es declara?
 • Clàusules abusives en contractes bancaris
 • Puc canviar el meu nom o cognoms?
 • Despeses que comporta la compravenda d’un habitatge
 • Garanties en la compra de béns mobles
 • Què és l’emancipació?
 • FOGASA i la reclamació de salaris pendents
 • Drets com a inquilí d’un habitatge
 • Copropietat immobiliària. Què fer per deixar de ser copropietaris?
 • Com cobrar la reparació de l’automòbil després d’un accident
 • Quins béns es poden embargar?
 • Els aliments entre parents: l’obligació moral i la legal
 • Què són els dies impeditius en una baixa per accident de trànsit?
 • Versions contradictòries en un accident de trànsit
 • És vàlida una promesa de matrimoni?
 • Responsabilitat en cas de mossegades de gossos
 • Responsabilitat extracontractual: dret a indemnització per danys
 • Qui paga la hipoteca després d’un divorci?
 • Divisió de la cosa comuna en un condomini
 • Adquisició de la nacionalitat per matrimoni
 • Pensions que poden reclamar els cònjuges en cas de separació o divorci
 • Usurpació d’identitat en xarxes socials és delicte?
 • Revisar l’ordinador d’un treballador Pot fer-ho un cap?
 • Lucre cessant: concepte i prova
 • Citació de l’ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques) per incapacitat permanent Què fer?
 • Què és un poder preventiu per al cas d’incapacitat?
 • Parelles de fet: drets i obligacions
 • Com funciona el judici ràpid penal?
 • Què passarà amb la casa després del nostre divorci?
 • Injúria i calúmnia. Regulació i diferències
 • Quines diferències existeixen entre un jutjat i un tribunal?
 • Quant val el meu cotxe després d’un accident? Valor venal o reparació
 • Què és un arrendament de temporada?
 • Mesures cautelars civils. Quan les sol·licito?
 • El procediment de modificació de mesures
 • Impost de successions a Catalunya. On i com es liquida?
 • L’apoderament del procurador: el poder apud acta
 • Pensió d’aliments a favor dels fills. Fins quan s’ha de pagar?
 • El testament
 • Assegurança de vida i invalidesa: Reclamació judicial de la indemnització
 • El nou judici verbal, després de la reforma de la Llei d’Enjudiciament Civil
 • La modificació de l’edat de consentiment sexual a Espanya
 • Execucions hipotecàries
 • 0/5 (0 Reviews)
  CONTACTO FLOTANTE
  close slider
  ¿Quieres más información sobre nuestros servicios? Rellena el siguiente formulario.

   Scroll to Top