Mapa del lloc web

Pages

Posts by category

Versiones AMP de ls post del blog

 • Indemnització per accident de trànsit en cas d’impagament de pòlissa
 • Aspectes legals que s’han de considerar davant un accident de trànsit
 • Quins drets tenen les mares treballadores?
 • En quines circumstàncies es pot sol·licitar la custòdia compartida?
 • Indemnització per accident de trànsit. Com se sol·licita? A qui? Quant em correspon?
 • Responsabilitat i indemnització per accident de trànsit en cadena
 • Termini per reclamar indemnització per accident de trànsit
 • Responsabilitat civil per danys
 • L’accident laboral en el cas dels treballadors autònoms
 • Renunciar a l’herència. Es pot?
 • La legítima a l’herència
 • La desheretament
 • Indemnització per accident en transport públic (autobús)
 • El marmessor en l’herència
 • El suïcidi com a accident laboral
 • Indemnització per seqüeles en accident de trànsit
 • Desnonament exprés
 • Impostos de la indemnització per accident de trànsit
 • La cobertura de defensa jurídica en cas d’accident de trànsit
 • Solució de conflictes laborals en via extrajudicial
 • La pàtria potestat. Què és?
 • Què és el règim econòmic matrimonial? Quants existeixen?
 • Prestacions contributives
 • El patrimoni protegit del discapacitat
 • L’omissió del deure socor en les seves diferents variants
 • La reclamació per vicis ocults en una compravenda
 • Dret d’usdefruit
 • Què és un acomiadament disciplinari? Quins motius ho provoquen?
 • Puc canviar el meu nom o cognoms?
 • Despeses que comporta la compravenda d’un habitatge
 • Què és l’emancipació?
 • Drets com a inquilí d’un habitatge
 • Quins béns es poden embargar?
 • Els aliments entre parents: l’obligació moral i la legal
 • Divisió de la cosa comuna en un condomini
 • Lucre cessant: concepte i prova
 • Citació de l’ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques) per incapacitat permanent Què fer?
 • Què és un poder preventiu per al cas d’incapacitat?
 • Parelles de fet: drets i obligacions
 • Com funciona el judici ràpid penal?
 • Què passarà amb la casa després del nostre divorci?
 • Quines diferències existeixen entre un jutjat i un tribunal?
 • Què és un arrendament de temporada?
 • Mesures cautelars civils. Quan les sol·licito?
 • Impost de successions a Catalunya. On i com es liquida?
 • L’apoderament del procurador: el poder apud acta
 • Pensió d’aliments a favor dels fills. Fins quan s’ha de pagar?
 • El testament
 • Assegurança de vida i invalidesa: Reclamació judicial de la indemnització
 • 0/5 (0 Reviews)
  Scroll to Top