More in Dret Hereditari
El marmessor en l’herència

El marmessor és una espècie de fiduciaria que pren l'herència amb la finalitat de distribuir-la en forma equitativa a cadascun dels...

Close