Què passa davant la ruptura de parelles de fet?

Qué ocurre ante la ruptura de parejas de hecho

Qué ocurre ante la ruptura de parejas de hecho

Moltes relacions acaben per diferents motius i quan no s’està casat la situació legal és una mica diferent. En aquesta ocasió des del nostre despatx d’advocats a Barcelona t’expliquem què passa davant la ruptura de parelles de fet. Segueix llegint i coneix com reaccionar davant d’aquest problema.

Requisits per ser parella de fet

Les parelles de fet encara que no duen a terme una cerimònia han de complir amb certs requisits per a ser reconegudes. Aquests són:

 • Les dues persones han de ser majors d’edat i en cas de ser menors d’estar emancipades.
 • No han d’estar casats i si ho van estar han de tenir la documentació que provi que es troben divorciats.
 • Les persones tampoc han d’estar incapacitades de manera judicial.
 • No poden ser parents directes.
 • Han de tenir cert temps de residència junts. Aquest últim punt varia d’acord a la comunitat autònoma on es dugui a terme el procés.

Hi ha diferències entre tenir parella de fet i casar-se. No només en els drets i com es maneja la relació. Aquests han de complir amb una documentació per registrar-se. Necessitaran documents que:

 • Demostrin estat civil i certificat de naixement.
 • Provin la convivència de la parella.
 • Formulari de registre degudament omplert.
 • Opcional: 1 document registrat en una notaria que expliqui com
  funciona la parella pel que fa a patrimoni, fills, etc.

Separació de parelles de fet

Quan una parella de fet s’ha establert de manera legal s’ha de realitzar una “separació” de la mateixa manera. Per això ambdues parts s’han d’adreçar a notaria per lliurar una escriptura. S’hi ha d’establir la dissolució de la relació.

Si per altra banda, si una de les parts no està d’acord amb el divorci de la parella de fet pot acudir a notària sol. No obstant això, l’ideal és que avisi sobre la decisió a l’altra part implicada sobre quan es planeja dur a terme el procés

El més recomanable és que les dues parts puguin arribar a un acord ja que això faria el procés més senzill. Altres de les raons per les quals es pot donar per finalitzada aquest tipus de relació és: pel cessament de convivència, defunció o matrimoni de qualsevol de les parts.

Què passa davant la ruptura de parelles de fet

Moltes persones tenen desconeixement sobre les conseqüències legals de la ruptura de les parelles de fet. Doncs aquest tipus de convivència té les seves pròpies obligacions i regulacions establertes. A continuació t’explicarem una mica més a l’respecte.

Què passa si es tenen fills

Una de les situacions més complicades pel que fa a les parelles de fet què passa amb els fills. Es pot considerar establir de forma verbal un acord sobre la custòdia dels menors. En el qual es fixin les visites de el pare que no queda amb la custòdia.

Però aquesta opció només és viable si hi ha una bona relació entre les dues parts. Com advocats de Família a Barcelona recomanem sempre que la custòdia s’estableixi sota un procediment legal.

En aquest document es deixa constància de qui es queda amb la custòdia o si serà compartida. Quan i com serà el règim de visites de el pare que no viu amb els menors. La idea és que els fills mai quedin desprotegits.

pacto regulador pareja hecho

Habitatge

Quant als efectes patrimonials de la parella de fet, a l’parlar de l’habitatge en aquest tipus de separació. Les decisions que es prenen són diferents d’acord a cada cas particular.

Si a l’hora de registrar a la parella de fet no es va establir un document notariat, és un jutge qui pren la decisió final. Hi ha dos casos, el primer és que l’habitatge sigui pròpia i l’altre que sigui llogada.

En el cas en què l’habitatge sigui pròpia, si es tenen fills: la persona que es queda en ella és qui posseeixi la custòdia dels menors. Sense importar que aquest no sigui propietari. Doncs la llei busca emparar sempre als nens.

Si l’habitatge és d’adquisició mútua, cadascú és amo de la meitat de la casa. S’ha de tractar d’arribar a un acord, sinó és el jutge qui prendrà la decisió.

L’altre cas és l’habitatge llogat. Com hem esmentat, la llei sempre empara els menors. Pel que el pare és posseeixi la custòdia és qui es queda en ella. Això s’aplica per quan ambdues parts són titulars en el contracte de lloguer.

Repartició de béns

La repartició de béns es pot dur a terme de manera verbal quan es dóna per finalitzada la parella de fet de mutu acord. Aquest es realitza per mitjà d’un document privat. Si d’altra banda existia un pacte per notària sobre el règim econòmic, s’ha de seguir el que va quedar establert en aquest.

Si la parella no arriba a un acord que sigui beneficiós per a ambdues parts, s’emporta el procediment a mans d’un jutge. Per a això, s’ha de demostrar la convivència, el temps de la mateixa i el règim econòmic amb el qual es manejaven.

També cal demostrar que ha finalitzat la relació de la parella de fet. Per tant es pot dur a terme la separació de béns.

Indemnitzacions

Pel que fa a les indemnitzacions cal acotar que l’article 97 de l’codi civil no és de el tot admissible en aquests casos. Per descomptat que, a l’igual que en el matrimoni és probable que una de les parts tingui un desequilibri econòmic. Tot això perquè algun dels dos assumeix la major part de les despeses.

No obstant això si es va realitzar un pacte per notària i en el qual es va establir el tema. Tot el que es va prendre en compte en el document s’ha de complir. Mentre que si es tenen fills menors d’edat es pot apel·lar per tenir una pensió.

Entendre què passa davant la ruptura de parelles de fet et permet saber quines accions legals pots prendre. És important tenir assessoria d’un especialista en l’àrea, de manera que si necessites ajuda de part d’un advocat pots contactar-nos.

0/5 (0 Reviews)
Comparte este artículo >>
CONTACTO FLOTANTE
close slider
¿Quieres más información sobre nuestros servicios? Rellena el siguiente formulario.

  Scroll to Top
  More in Dret de Familia
  El dret al règim de visites i comunicacions dels menors

  Un divorci suposa un conflicte psicològic per als fills. Especialment, quan no es respecta el dret a el règim de...

  Close