Com funciona el judici ràpid penal?

El judici ràpid penal facilita l’àgil enjudiciament d’una sèrie de delictes menys greus i flagrants, simplificant certs tràmits, reforçant les funcions de la policia judicial i concentrant la recerca davant el jutge de guàrdia.


El judici ràpid penal és un procés especial, que s’aplica en instruir delictes castigats amb penes privatives de llibertat que no excedeixen de cinc anys o qualssevol altres (multes, inhabilitacions, prohibicions d’aproximació a una víctima o de comunicació amb ella, privacions del permís de conduir…) que no superen els deu anys i que s’imposen com a úniques o de forma conjunta o alternativa amb una pena de presó.

Recorda, a més, que per jutjar fets presumptament delictius a través d’un judici ràpid penal és necessari que el procediment s’hagi incoat com a conseqüència d’un atestat policial i que la policia judicial hagi detingut al presumpte culpable i ho hagi posat a la disposició del jutjat de guàrdia, o simplement ho hagi citat davant el jutge en qualitat de denunciat.

Com pots comprovar, el judici ràpid penal és una via àgil a l’hora d’enjudiciar ràpida i eficaçment delictes menys greus i flagrants (aquells en els quals se sorprèn al delinqüent cometent l’acte en qüestió).

Aquest procediment es va introduir a Espanya per mitjà de la Llei 38/2002, de 24 d’octubre, de reforma parcial de la Llei d’Enjudiciament Criminal. Si desitges aprofundir en l’estudi d’aquesta figura has d’acudir a l’article 795 i següents del text legal.

Perquè et facis una idea entorn de la importància que han adquirit els judicis ràpids durant els últims anys, observa aquesta dada: segons el Consell General del Poder Judicial, ja en 2012 el 45 per cent dels procediments en jutjats d’instrucció i el 64,4 per cent en els de violència de gènere es van tramitar per mitjà d’aquests processos especials.

Delictes susceptibles de judici ràpid

Aquest procediment es desenvolupa per enjudiciar els següents tipus de delictes:

 • Furt.
 • Robatori.
 • Delictes contra la seguretat del tràfic (conduir sota influència d’alcohol, drogues o estupefaents, sense permís de conducció, negativa a realitzar prova d’alcoholèmia, superar els límits de velocitat establerts legalment…).
 • Furt i robatori d’ús de vehicles.
 • Delictes contra salut pública que provoquin danys greus.
 • Danys.
 • Alguns delictes contra la propietat intel·lectual i industrial.
 • Atemptat a l’autoritat, personal mèdic, professor o funcionari públic.
 • Lesions, coaccions i violència física i psíquica habitual en l’àmbit familiar.

Tots els delictes susceptibles de judici penal ràpid han de ser d’instrucció senzilla i fàcil. En cap cas poden tramitar-se per aquesta via els delictes per la recerca dels quals s’hagi decretat el secret de les actuacions o aquells relacionats amb uns altres als quals la legislació assigna major pena.

Inici del procediment

Com t’indiquem anteriorment, és requisit imprescindible que el procés comenci amb un atestat policial. En el mateix, ha de constar la detenció i posada a disposició judicial de l’acusat o, simplement, la seva citació davant el jutjat de guàrdia en qualitat de denunciat.

La decisió entorn de l’inici de procés correspon al jutge. Si aquest considera que no procedeix el començament del mateix emprant els llits del judici ràpid, dictarà una resolució motivada sobre aquest tema.

Drets i deures del perjudicat pel delicte

En cas d’assistir a un judici ràpid com perjudicat pel delicte, recorda que el secretari judicial ha d’informar-te detalladament sobri:

 • El teu dret a personar-te com a part en el procés, acompanyat d’advocat i procurador per a la teva defensa i representació.
 • Nomenament d’advocat d’ofici, en cas de tenir dret a l’assistència jurídica gratuïta.
 • Indemnització pels danys ocasionats per l’acció delictiva.
 • Mesures assistencials per a les víctimes de violència de gènere.
 • El jutjat ha de notificar-te la data de la vista i les resolucions que posin fi al procediment (sobreseïment, sentència…).

Quant als deures, recorda que tens l’obligació de comparèixer quan hagis rebut una citació per part de la policia o del corresponent òrgan judicial. La incompareixença no justificada pot multar-se amb fins a 5.000 euros. A més i si la negativa persisteix, és possible que incorris en un delicte d’obstrucció a la justícia. No oblidis que la teva presència pot ser determinant per a la comprovació dels fets i prova per recolzar les peticions del fiscal o de la defensa.

Tràmits de recerca

El jutge, en l’acte d’incoació, estableix les diligències a practicar (declaració de l’imputat, petició d’antecedents, declaració del damnificat i dels testimonis, informis forenses, acaraments…). L’objectiu passa per esbrinar si el delicte denunciat s’ha comès realment, si el denunciat és l’autor del mateix i si existeixen elements per graduar la pena i establir una hipotètica responsabilitat civil.

El denunciat, a través del seu advocat, el denunciant i el fiscal també estan facultats per sol·licitar la pràctica de diligències de recerca, que el jutge estimarà si les considera justificades.

Finalització

El judici ràpid pot concloure de quatre maneres diferents:

 • Arxivant o remetent l’assumpte a un altre partit judicial o jurisdicció.
 • Reputando el fet com a falta (en tal cas, es continua el procediment segons els tràmits establerts per al judici de faltes).
 • Dictant sentència de conformitat (quan l’acusat està d’acord amb els relats i petició de pena del fiscal, el jutge de guàrdia dicta la sentència i es notifica als interessats).
 • Sense conformitat per part de l’acusat en el jutjat d’instrucció. El jutjat de guàrdia cita a les parts, testimonis i perits per a la vista en el corresponent jutjat penal (dins d’un termini de 15 dies).

Finalment direm que, com segurament ja has deduït, un judici ràpid pot celebrar-se en diumenge o festiu. Això és així, perquè aquest procediment s’efectua en l’àmbit d’un jutjat d’instrucció que està de guàrdia.

Per solucionar qualsevol dubte entorn dels judicis ràpids, no dubtis a contactar amb Garanley Advocats. T’assessorarem ràpida, eficaçment i sense cap tipus de compromís.

5/5 (2 Reviews)
Comparte este artículo >>
CONTACTO FLOTANTE
close slider
¿Quieres más información sobre nuestros servicios? Rellena el siguiente formulario.

  Scroll to Top
  More in Dret Penal
  Injúria i calúmnia. Regulació i diferències

  La injúria i la calúmnia tenen a veure amb la protecció penal de el dret a l'honor. La primera es...

  Close