FOGASA i la reclamació de salaris pendents

Com advocats, en moltes ocasions ens hem topat amb un problema molt comú entre els treballadors com és l’impagament dels salaris. Si tens una feina i et trobes en aquesta situació, o bé coneixes algú que porti temps sense cobrar i l’organització us hagi diners, segueix llegint per resoldre els dubtes que pugui plantejar-te aquesta qüestió.

Quan puc reclamar?

Aquesta és una de les preguntes més freqüents. No cal que s’acumulin els salaris perquè puguis reclamar-los. En el moment en què et s’hagin un import derivat de la relació laboral passat el termini establert ja estàs en el teu dret de exigir-ho. A més, no cal que estiguis treballant a l’empresa per demanar que se’t pagui aquest salari endarrerit.

És important que sàpigues que un cop transcorregut l’any des del moment en què et van haver de pagar i no ho van fer perds el teu dret a exigir la nòmina impagada. Per tant, és millor no córrer riscos i posar de manifest que es protesta per l’impagament de salari.

En el cas que l’empresari amb el qual mantens la relació laboral es declari insolvent sempre hi ha el FOGASA, que es farà càrrec del deute. Perquè això succeeixi cal haver demandat prèviament.

La reclamació laboral

Hi ha un pas previ a la demanda que has de portar a terme davant el Centre de Mediació, Arbitratge i Conciliació. El de Barcelona es troba al carrer Carrer Carrera número 24.

Aquest pas és la conciliació laboral prèvia i bàsicament consisteix en que li demanes a l’empresa davant d’aquest organisme que et pagui els salaris pendents. Aquesta pot fer-ho, no fer-ho, pagar una part o no assistir a aquest acte. L’important d’aquest apartat és que és un requisit processal per poder interposar la demanda pròpiament dita.

Inici del procés

Si has passat el procés previ i l’empresa no t’ha pagat el que t’ha de llavors es presenta la demanda davant el jutjat social. Si les quantitats que et deu l’empresa són inferiors a 6.000 € està legalment establert que el treballador, o sigui tu, pugui fer ús del procés monitori laboral, que consisteix en:

S’inicia amb un document que recull la identitat del treballador demandant i l’empresa demandada, la relació laboral que els unia, el contracte, el salari estipulat i el justificant que hi va haver un intent previ de conciliació.

Un cop presentat l’escrit corresponent, l’empresa té 10 dies per pagar o per rebutjar la demanda. Si no contesta, es porta a terme de forma automàtica l’execució contra ella. Si paga la totalitat de l’salari endarrerit l’assumpte queda tancat. Si paga només una part pots demanar l’execució de la part restant i si s’oposa a el pagament total s’inicia la demanda pròpiament dita.

La demanda

Si l’empresa no paga, finalment recorrerem a la demanda. En el moment previ a la seva interposició s’ha de recórrer també a una nova conciliació davant el lletrat de l’administració de justícia. Si aquesta conciliació és satisfactòria el procés s’acaba i no es va a judici. Les empreses solen preferir aquest mètode per la possibilitat de dur a terme el pagament de forma fraccionada abans d’anar a judici i pagar tota la quantitat deguda de cop sota la possibilitat d’execució.

En cas contrari, els demandants i els seus advocats es preparen per al judici. És important esmentar que l’empresa és la que ha de demostrar que ha pagat els salaris reclamats en termini, és a dir, que la càrrega de la prova recau sobre la companyia.

Què és el Fons de Garantia Salarial?

El Fons de Garantia Salarial (FOGASA) és un organisme públic, autònom i d’àmbit nacional creat per garantir als treballadors el cobrament dels salaris i les indemnitzacions per acomiadament o finalització de la relació laboral, pendents de pagament per insolvència de l’empresa.

Beneficiari de tals fons pot ser qualsevol treballador que hagi tingut un contracte laboral amb l’empresa, amb exclusió dels socis de cooperatives i els treballadors de la llar.

El Fons de Garantia Salarial es finança en gran part a través de les aportacions de les empreses, públiques i privades, que paguen per això un percentatge sobre el salari de cada treballador contractat i que s’actualitza anualment.

Retribucions i indemnitzacions garantides pel FOGASA

El FOGASA garanteix el pagament de:

 • Els salaris i les pagues extraordinàries pendents de pagament a causa de la insolvència o concurs de l’empresa. Hi ha un import màxim que correspon al doble SMI, el salari mínim interprofessional.
 • Les indemnitzacions pendents de pagar per l’empresa per conseqüència d’un acomiadament improcedent, extinció d’el contracte per causa justa per part del treballador, extinció dels contractes temporals o de durada determinada, indemnitzacions per extinció col·lectives.

El FOGASA no garanteix:

 • Les indemnitzacions que s’han reconegut en un acte de conciliació
 • Els plusos de transport, dietes, vestuari, etc.

Com puc tramitar la sol·licitud de les prestacions a FOGASA?

La sol·licitud es pot presentar en el període màxim d’un any a partir de la data de l’Acta de Conciliació, de la sentència o de la resolució per part de l’autoritat laboral, presentant un model oficial acompanyat de la documentació complementar necessària i d’un document que comprovi la insolvència de l’empresari.

El procediment de tramitació es pot iniciar d’ofici o a instància de l’interessat. En aquest cas la sol·licitud es presenta a la Unitat Administrativa de FOGASA de la província on es troba el lloc de treball.

Quant trigaré a rebre els diners?

Un cop resolt l’expedient, la llei preveu un període de 3 mesos per al cobrament de les prestacions pendents.

No obstant això, en la realitat els terminis són més llargs i poden arribar a ser de més d’un any.

És molt important presentar la sol·licitud i la documentació completa en els temps establerts, i per això el suport d’un advocat laboralista et pot ajudar a tramitar el procediment de la manera més adequada.

0/5 (0 Reviews)
Comparte este artículo >>
CONTACTO FLOTANTE
close slider
¿Quieres más información sobre nuestros servicios? Rellena el siguiente formulario.

  Scroll to Top
  More in Dret Laboral
  Revisar l’ordinador d’un treballador Pot fer-ho un cap?

  El desenvolupament de les noves tecnologies també ha provocat alguns conflictes en l'àmbit laboral. El control, per part de l'empresari,...

  Close