Citació de l’ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques) per incapacitat permanent Què fer?

L’ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques)

L’ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques) és un organisme autònom que s’encarrega de realitzar les inspeccions per incapacitat permanent a Catalunya. És important que aportis tota la documentació relacionada amb la teva dolència, quan et citin per ser avaluat.


L’ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques)

En aquest article, com advocats especialistes en expedients laborals,  t’aconsellem com afrontar una citació del Tribunal Mèdic (ICAM a Catalunya), per valorar la teva hipotètica incapacitat permanent. És crucial acudir amb la documentació suficient, per facilitar el desenvolupament de l’entrevista i l’activitat avaluadora del personal tècnic.

Però abans, detallem la labor i funcions del ICAM, a més d’abordar algunes qüestions generals entorn de la incapacitat permanent.

Què és l’ICAM i para què serveix?

L’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries (ICAM) és un organisme autònom de caràcter administratiu, que s’encarrega de realitzar les inspeccions, avaluacions i seguiments dels processos mèdics i sanitaris vinculats amb les prestacions de la Seguretat Social en matèria d’incapacitats laborals.

L’ICAM efectua les avaluacions mèdiques dels treballadors amb algun tipus d’incapacitat per exercir les seves respectives activitats laborals. A més, s’encarrega de dictaminar entorn de l’adequació de les actuacions sanitàries del sistema públic a la bona pràctica professional. Aquest organisme va ser creat per la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals i Administratives. Els seus estatuts es regulen en el Decret 256/2003, de 21 d’octubre.

En definitiva i perquè ho entenguis millor, aquest tribunal mèdic té encomanades les següents funcions:

  • Controlar la duració de les baixes mèdiques.

  • Emetre altes quan les baixes no estiguessin justificades.

  • Avaluar les possibles incapacitats permanents, a petició de l’interessat o pel seu compte.

  • Elaborar informes i dictàmens sobre el funcionament del sistema sanitari públic.

Per avaluar les teves dolències, l’ICAM empra informes mèdics, exploracions etc. Els resultats de les proves i les conclusions extretes dels parts clínics es posen en relació amb el tipus d’activitat laboral que realitzes, perquè el dictamen final sigui conforme amb la teva situació real com a treballador.

Sembla poc sostenible, per exemple, que una malaltia en el dit menovell d’un peu s’estipuli invalidant, quan es desenvolupa una labor assegut tot el temps. Qüestió diferent seria un treball que s’efectua íntegrament dempeus.

Avaluació de la incapacitat permanent

La incapacitat permanent és la situació per la qual passa un treballador que, després de sotmetre’s a tractament mèdic i haver estat donat d’alta, pateix reduccions anatòmiques o funcionals de caràcter greu. Aquestes són susceptibles de determinació objectiva i es preveuen definitives. A més, aquestes patologies disminueixen o anul·len la capacitat laboral en funció de diferents graus d’incapacitat (parcial, total, absoluta o gran invalidesa).

Tingues present que les reduccions anatòmiques o funcionals existents al moment de l’afiliació del treballador a la Seguretat Social no impedeixen la qualificació com a incapacitat permanent, quan es tracti de persones amb discapacitat i, després de l’afiliació, tals reduccions s’hagin agreujat, provocant noves lesions o patologies i una reducció de la capacitat laboral que l’interessat posseïa al moment de donar-se d’alta.

D’altra banda, no és precisa l’alta metgessa per valorar la incapacitat permanent, quan existeixen seqüeles definitives.

La incapacitat permanent parcial ocasiona, sense aconseguir el grau de total, una disminució en el rendiment normal per a la labor habitual del treballador no inferior al 33 per cent. Aquest pot dur a terme les tasques fonamentals del seu treball quotidià.

Per la seva banda, la incapacitat permanent total és la que inhabilita al treballador per efectuar totes o les tasques bàsiques i fonamentals del seu treball diari, sempre que pugui dedicar-se a un altre diferent.

La incapacitat permanent absoluta inhabilita per exercir qualsevol professió o ofici i, finalment, la gran invalidesa és la situació del treballador amb incapacitat permanent que, a més, precisa l’assistència d’una altra persona per dur a terme els actes essencials del dia a dia (aixecar-se, vestir-se, desplaçar-se, menjar etc.).

Què fer abans de passar el Tribunal Mèdic?

Bufete de abogados en BarcelonaCom t’expliquem anteriorment, preparar la cita amb l’ICAM és important per facilitar la labor dels avaluadors i perquè l’entrevista es faci més àgil i còmoda. En aquest sentit, és important que aportis la documentació mèdica i clínica més exhaustiva i completa possible.

Una excel·lent idea és que portis fotocòpies de tots els informes, perquè el tribunal, si ho estima convenient, pugui quedar-se amb elles. No tinguis objeccions a mostrar tot tipus d’estudis o proves complementàries, com a radiografies per exemple.

Tracta d’acompanyar a la resta de la documentació un certificat de l’empresa, en el qual s’enumerin els treballs i tasques que es realitzen al centre. Aquest detall és particularment important a l’hora de valorar una incapacitat permanent, doncs els avaluadors tindran una idea precisa sobre el teu context laboral.

Les cites mèdiques i de proves diagnòstiques properes, a més d’un informe del metge de capçalera entorn dels motius de la baixa, són altres documents a tenir en compte a l’hora de preparar la cita amb l’ICAM.

Si, després de tots aquests preparatius i àrdua recollida de documents, la visita al Tribunal Mèdic no es desenvolupa segons el previst i discrepes entorn de la baixa o a qualsevol decisió de l’equip de valoració, tingues present que existeixen altres alternatives que pots dur a terme.

Pots posar-te en contacte amb el nostre departament especialista en Dret laboral, perquè t’informin entorn dels recursos o llits legals a seguir. Nosaltres podem assessorar-te sobre les possibles vies per rebatre el criteri del Tribunal i, així, aconseguir un resultat més ajustat als teus interessos.

5/5 (1 Review)
Comparte este artículo >>
CONTACTO FLOTANTE
close slider
¿Quieres más información sobre nuestros servicios? Rellena el siguiente formulario.

    Scroll to Top