Responsabilitat en cas de mossegades de gossos

El Codi Civil espanyol imposa una responsabilitat quasi objectiva al posseïdor d’un gos pels danys i perjudicis ocasionats per aquest, fins i tot si s’ha extraviat. Únicament hi ha dues excepcions al respecte: els casos de força major i quan hi ha culpa exclusiva de la víctima.


Un gos, com altres animals de companyia, aporta infinitat de satisfaccions al seu amo. La lleialtat, l’afecte i el lliurament d’aquestes mascotes són, en molts casos, insubstituïbles. Si ets propietari d’un ca coneixeràs, a la perfecció, totes aquestes sensacions. No obstant això, segur que tampoc saps els potencials riscos que comporta la possessió d’un gos, especialment quan es tracta de certes races.

Són casos extrems, però a Espanya han mort, des de 1991, al voltant de 30 persones per mossegades i atacs canins. Moltes de les víctimes van ser nadons o nens petits. Els animals agressors pertanyien a algunes de les races que integren el catàleg de gossos perillosos vigent des de 2002 (Pit-Bull, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rotweil, Dogo Argentí, Fila Brasileiro, Tosa Inu, Akita Inu etc.).

El Reial Decret 287/2002, de 22 març, que desenvolupa la Llei 50/1999, sobre règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos a Espanya, és la normativa aplicable a tot l’estat. No obstant això, algunes comunitats autònomes han legislat a l’respecte, afegint altres races a la llista abans ressenyat.

A Catalunya són 12 les races considerades potencialment perilloses, comptant les ja esmentades. Entre la resta destaquen: bullmastiff, dòberman, dog de Bordeus, mastí napolità i presa canari.

Conseqüències legales

L’article 1905 de el Codi Civil espanyol disposa el següent: “El posseïdor d’un animal o el que se serveix d’ell, és responsable dels perjudicis que causi, encara que se li escapi o extraviï. Només cessarà aquesta responsabilitat de propietaris d’animals en el cas que el dany provingués de força major o culpa de què ho hagués patit “.

Per tant i obviant les possibles responsabilitats penals en cada cas, el propietari de qualsevol animal domèstic respon civilment dels perjudicis i danys (físics o materials) que aquest ocasioni a terceres persones. Com assenyala el Codi Civil, aquesta responsabilitat desplega els seus efectes fins i tot en els casos de pèrdua.

Per tant i obviant les possibles responsabilitats penals en cada Així, si el teu gos es perd i durant aquest temps mossega a una persona, tu ets el primer responsable per estar l’animal sota el teu guarda jurídica. Aquesta implica un poder de direcció i de comandament sobre el can.

L’article 12 de Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Protecció dels Animals de Catalunya, estableix que la persona posseïdora d’un animal, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària del propietari, és responsable dels danys que aquell ocasioni a persones, altres animals, coses, espais públics o al medi natural, d’acord amb el que estableix la legislació civil aplicable.

Què fer després de la mossegada

Si has estat víctima d’una mossegada de gos i a l’marge de les òbvies accions sanitàries i de auxilis executades en la teva defensa, els primers passos han d’anar dirigits a identificar l’animal agressor i al seu propietari. És aconsellable avisar la policia de manera immediata, especialment si l’amo no es troba en els voltants.

Igualment, és recomanable sol·licitar les dades personals als testimonis presencials del succés.

Recorda que, si es tractés d’un animal abandonat i sense propietari conegut, la responsabilitat pels danys ocasionats podria recaure en l’ajuntament del municipi en qüestió.

El següent pas seria interposar la corresponent denúncia. Tingues present que si l’animal pertany a una raça potencialment perillosa, el seu amo està obligat a subscriure una pòlissa d’assegurança, de manera que la denúncia podria fer-se extensiva a la companyia asseguradora.

Demana que et facin fotografies de les ferides ocasionades per l’atac, especialment si es tracta de lesions greus. A més, conserva en un lloc segur els informes mèdics que t’hagin lliurat al centre de salut o hospital.

Finalment, crida a un advocat especialitzat perquè representi els teus interessos i present l’oportuna demanda de responsabilitat al propietari de l’animal i, si s’escau, a l’asseguradora en qüestió.

En moltes ocasions, els propietaris de gossos no són conscients de la responsabilitat civil que adquireixen amb l’arribada d’un d’aquests animals a casa seva. És important que tots ens conscienciem a l’respecte, per evitar disgustos o sorpreses desagradables. En algunes autonomies és obligatori subscriure una assegurança amb independència de la raça de l’animal, només en cas de gossos potencialment perillosos aquesta pòlissa és preceptiva en tot l’estat espanyol.

En Garanley Advocats estem especialitzats en indemnitzacions i esperem les teves consultes i dubtes respecte a aquesta o qualsevol altra qüestió. Contacta’ns sense cap tipus de compromís.

0/5 (0 Reviews)
Comparte este artículo >>
CONTACTO FLOTANTE
close slider
¿Quieres más información sobre nuestros servicios? Rellena el siguiente formulario.

    Scroll to Top
    More in Dret Civil
    Responsabilitat extracontractual: dret a indemnització per danys

    La responsabilitat extracontractual sorgeix de el pur sentit comú: qui ocasiona un dany a una persona o al seu patrimoni...

    Close