More in Dret Civil
Dret d’usdefruit

L’usdefruit és un dret real de gaudi d’un bé d’altri. L’usufructuari és el posseïdor de la cosa, però no el...

Close