Queixes dels veïns per sorolls i olors per part de l’inquilí

La Llei d’arrendaments urbans estableix entre les causes de resolució del contracte d’arrendament la realització en l’habitatge d’activitats sorolloses o insalubres. Com a propietari de l’habitatge pot requerir l’inquilí perquè cessi en aquestes activitats i en el cas de no acceptar el requeriment procedir a la resolució del mateix. El problema rau en poder demostrar aquestes activitats.

Normalment les mateixes no passen desapercebudes i, com en aquest cas, solen ser posades de manifest pels veïns a través de les corresponents denúncies policials o reclamacions al propietari. Sí que són manifestes comportessin multes a l’inquilí i sí a més es demostra que en l’habitatge es realitzaven activitats il·lícites pot fins i tot precintar l’habitatge per ordre judicial

En aquest cas la responsabilitat del propietari és limitada; és cert que no és responsable de les activitats que es practiquessin per l’inquilí en l’habitatge sense el seu coneixement, però si és cert que es pot veure afectat col·lateralment per les decisions judicials que s’adoptin, així el precinte de l’habitatge comportarà, durant el temps que duri, la impossibilitat que l’amo de la finca pugui disposar de l’habitatge i per tant tornar-la a llogar, sense perjudici que amb posterioritat es puguin reclamar per aquest motiu responsabilitat civil a l’inquilí culpable de la situació.

0/5 (0 Reviews)
Comparte este artículo >>
Scroll to Top
More in Dret Civil
El patrimoni protegit del discapacitat

El patrimoni protegit és un conjunt de béns i drets aportats a títol gratuït, al que també s'afegeixen els seus fruits...

Close