El procés monitori: cobrament de les factures impagades

Amb el procés monitori la Llei posa a disposició un procediment senzill per agilitzar el cobrament de les factures impagades evitant, en molts casos, arribar a un judici contradictori.

Es tracta d’un procediment creat per resoldre els problemes d’impagats entre empreses i professionals, utilitzat principalment per petits i mitjans empresaris, professionals i propietaris que reclamen un deute per part de la comunitat a la qual pertanyen.

Com començar un procés monitori?

Segons l’Article 812 de la Llei 1/2000 d’Enjudiciament Civil, pot començar el procés monitori qualsevol professional que reclami el pagament d’un deute dinerari, vençut i exigible, i que pugui provar aquest deute a través de documentació acreditativa.

Cal, per tant, presentar una petició a l’Jutjat de Primera Instància de el domicili del deutor, indicant totes les dades personals de les parts interessades i l’explicació de com s’ha originat el deute.

Per començar el procediment, la petició haurà d’estar acompanyada per la documentació que acrediti el deute: factures, certificacions, albarans, pressupostos, cartes i fax, qualsevol altre document que provi l’existència del deute.

En quant de temps es resol un procés monitori?

Un cop confirmat per part del secretari judicial que els documents constitueixen prova del deute, es requereix al deutor el pagament de l’import en el termini de 20 dies o la presentació d’una oposició en què expliqui les raons per les quals no considera no deure deute reclamat. A partir d’aquest moment, poden verificar situacions diferents:

 • El deutor accepta pagar: quan s’acrediti el pagament el jutge tanca el procediment.
 • El deutor decideix no pagar i tampoc oposar-se: el procés monitori es tanca i es deriva a una situació d’execució i embargament. El jutge pot atorgar al deutor fins a 5 anys abans de procedir a l’embargament.
 • El deutor decideix no pagar i s’oposa a la petició: en aquest cas el procediment es transforma en judici verbal o ordinari (segons l’import reclamat).

Per aquesta raó, disposar d’un advocat civilista que hagi seguit el procés des del principi ens garanteix l’assessorament necessari per emprendre un procés judicial amb què recuperar el deute.

0/5 (0 Reviews)
Comparte este artículo >>
CONTACTO FLOTANTE
close slider
¿Quieres más información sobre nuestros servicios? Rellena el siguiente formulario.

  Scroll to Top
  More in Dret Civil
  Habeas Corpus. Què és?

  L'Habeas Corpus és una acció judicial d'empara a tot detingut, per la qual s'ha de posar a aquest a disposició...

  Close