Garanties en la compra de béns mobles

La legislació espanyola i la de la resta de països membres de la Unió Europea estableixen una garantia mínima de dos anys a l’adquirir béns mobles de consum privat a estrenar.


Com bé saps, la llei espanyola estableix un període mínim de garantia de dos anys per a la compra de béns mobles de consum privat a estrenar (electrodomèstics, mobles, automòbils etc.). Si els objectes són de segona mà, aquesta garantia mínima es redueix a un any quan ven un professional o a sis mesos quan ho fa un particular.

Al comprar una nevera nova, per exemple, disposes d’una garantia de dos anys des de l’adquisició. Durant els sis mesos següents a la compra, les avaries que surtin a la llum es presumeixen d’origen i no has de provar res perquè aquella s’apliqui. El fabricant té l’obligació de corregir  l’error sense cap cost per a la teva butxaca. Passats els sis mesos, el fabricant o venedor pot exigir-te que demostris l’existència del defecte en origen.

Legislació

La Directiva 1999/44 / CE, de el Parlament Europeu i de Consell, de 25 de maig de 1999, tractava d’harmonitzar les regulacions dels estats membres, per aconseguir unes garanties mínimes comunes en les adquisicions de béns de consum. Aquest text va suposar un considerable reforç en la protecció dels drets dels consumidors en l’àmbit de la Unió Europea.

La directiva va introduir dues novetats destacades:

 • Responsabilitat directa de venedor, amb un termini legal de garantia de dos anys.

 • Principi d’acord del producte amb el contracte

Aquests principis van ser assumits per la legislació espanyola en la Llei 23/2003, de Garanties en la Venda de Béns de Consum. Aquesta norma és molt clara i protegeix els consumidors de defectes de fàbrica, problemes prematurs amb els béns comprats o desajustaments entre el promès i l’adquirit. A més, obliga els venedors a reparar aquests errors sense cap cost per als compradors. No obstant això i en la vida real, les coses no són tan senzilles i són usuals els problemes per demostrar la responsabilitat de les avaries i els rebutjos dels fabricants a assumir els costos per les reparacions.

El RDL 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris assenyala que els béns de segona mà també tenen un termini de garantia legal de dos anys, tot i que les parts poden pactar un termini menor, que no pot ser inferior a un any.

Conflictes habituals entre comprador i venedor

De ben segur, t’has trobat, com a comprador, amb algun d’aquests tres problemes:

 • Guardar el tiquet de compra d’un bé durant tant de temps.

 • Terminis de garantia poc clars.

 • Dificultat per demostrar que la fallada en qüestió ve d’origen.

 • El venedor trasllada costos que no ha o t’obliga a anar a fabricant per eludir les seves responsabilitats.

Els conflictes en aquest àmbit són, per tant, d’allò més variat. Llavors, què fer si pateixes un problema amb la garantia d’un bé que has adquirit ?. No ho dubtis i posa’t en contacte amb el teu advocat de confiança. I per a la propera, procura llegir les condicions de la garantia abans d’adquirir el producte i exigeix que et lliurin un llibre d’instruccions per evitar usos indeguts.

Productes amb garantia

Productes amb garantia legal són tots els béns mobles de consum privat, nous o de segona mà. No tenen garantia, però, els adquirits en vendes judicials, els subministraments d’electricitat, aigua o gas i els de segona mà aconseguits en subhastes administratives.

Com sol·licitar l’aplicació de la garantia

Has d’acudir a la botiga o al proveïdor que et va subministrar el producte en qüestió, amb el tiquet o factura de compra i el bé adquirit, si això és possible. Has de fer-ho en un termini de dos mesos des de la detecció de l’avaria o fallada, tal com estableix el RDL 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris.

Si el producte no compleix amb l’anunciat pel venedor o posseeix característiques diferents a les ressenyades per aquest, pots exigir-li la reparació o substitució. Aquestes han de ser absolutament gratuïtes per a tu i el venedor no pot carregar-despeses d’enviament, costos adicionals o mà d’obra, per exemple.

Si discrepeu, perquè el venedor estimi que la decisió es deu a un mal ús per part teva, sempre pots demanar un informe tècnic o pericial per fonamentar la teva petició. El més aconsellable en aquest cas és posar l’assumpte en mans d’un bufet especialitzat en la matèria.

La garantia d’un bé defectuós permet al consumidor:

 • Reparar el producte.

 • Substituir-lo per un de nou.

 • Demana una reducció de preu.

 • Resoldre el contracte.

Si el producte no pot substituir-se per un altre nou o la mesura no és raonable, està a la teva mà optar per una reducció del preu o per la resolució del contracte. Però no oblidis que la reparació o el canvi no han de costar-res. A més, durant el temps que estiguis privat de el bé, el termini de la garantia queda en suspens. Recorda, igualment, que tant el producte reparat com el nou han de comptar amb una altra garantia de al menys sis mesos, encara que restés menys temps perquè es complís l’original

Consells per evitar problemes amb la garantia

 • Repassa tota la documentació de la garantia, abans d’adquirir el bé en qüestió (només són obligatoris els documents quan hi ha garantia comercial que ampliï la legal).

 • Tingues present aquesta idea: les garanties comercials completen la legal, mai poden substituir-la.

 • Procura guardar en lloc segur tots els documents. Si no hi ha garantia comercial, només cal el tiquet o factura de compra. La data dels mateixos significa l’inici de la garantia legal.

 • Si adquireixes un producte de segona mà amb garantia vigent, demana al venedor el tiquet o la factura corresponent.

 • Procura comprar en establiments que admetin la devolució de béns i diners.

 • Si l’establiment en el qual vas adquirir el producte ha tancat, dirigeix-te a fabricant.

0/5 (0 Reviews)
Comparte este artículo >>
CONTACTO FLOTANTE
close slider
¿Quieres más información sobre nuestros servicios? Rellena el siguiente formulario.

  Scroll to Top
  More in Dret Civil
  Què és l’emancipació?

  Basant-nos en una definició senzilla, podem dir que s'entén per emancipació quan el fill, major de 16 anys, viu de...

  Close