Execucions hipotecàries

Segons els manuals jurídics, l’execució hipotecària és una mesura que el tribunal pot prendre per garantir als bancs la recuperació de diners que han prestat als propietaris d’un habitatge hipotecat.


Així que, si una família no compleix amb l’obligació de pagar les quotes de la hipoteca durant més de tres mesos, es pot veure afectada pel procés d’execució hipotecària i corre el risc de veure la seva casa subhastada.

En poques paraules: aquesta família pot perdre casa.

Les fases d’una execució hipotecària:

  1. Després d’un temps sense rebre el pagament de les quotes de la hipoteca, el banc encarrega als seus advocats de presentar una demanda executiva davant el jutge.
  2. El jutge emet l’ordre perquè es procedeixi al requeriment de pagament al deutor.
  3. Si el deutor es troba en la impossibilitat de regularitzar el seu deute, es procedeix a la subhasta de el bé, en aquest cas de la casa hipotecada. I aquesta pot ser adjudicada al banc.

Quin és el perfil de la família afectada per una execució hipotecària?

A partir de l’any 2007, establert com a data oficial de l’esclat de la bombolla, la majoria de les famílies afectades per una execució hipotecària eren sobretot famílies d’immigrants que havien perdut la feina i no podien fer front a les despeses de l’habitatge.

Els següents afectats van ser les joves famílies espanyoles, que van veure pujar el tipus d’interès però no el sou amb el que estaven pagant la hipoteca.

Després, es van veure afectats els avaladors, és a dir les persones que, a l’hora de la contractació de la hipoteca, havien garantit amb els seus béns el pagament del deute al banc.

Finalment, i és una cosa que s’ha començat a notar a partir de l’any 2011, les execucions hipotecàries han començat a afectar també a les famílies amb rendes més altes i als empresaris.

Qui ens pot ajudar?

Com és lògic, aquesta és la primera pregunta que es posarà la família involucrada en una execució hipotecària. I la resposta, tractant-se d’un tema tan espinós, no pot ser altra que: ens pot ajudar un expert.

Una consulta legal, per part d’advocats especialitzats en matèria d’hipoteca, és el primer pas per afrontar amb èxit el procediment, ja que caldrà revisar tota la documentació de la hipoteca.

Posar-la en les mans d’un expert, ens dóna la seguretat de tenir a una guia competent que ens pot ajudar en la solució d’aquest assumpte, i de comptar amb l’experiència i els coneixements necessaris.

0/5 (0 Reviews)
Comparte este artículo >>
CONTACTO FLOTANTE
close slider
¿Quieres más información sobre nuestros servicios? Rellena el siguiente formulario.

    Scroll to Top