More in Dret Civil
Què és l’emancipació?

Basant-nos en una definició senzilla, podem dir que s'entén per emancipació quan el fill, major de 16 anys, viu de...

Close