Causes de nul·litat de matrimoni civil a Espanya.

Causas de nulidad del matrimonio civil en España

Causas de nulidad del matrimonio civil en España

La unió entre dues persones amb drets i obligacions sota la legislació de país té certs paràmetres que han de complir els involucrats. Si es dóna el cas que algun no vulgui seguir amb aquesta hi ha certs passos de complir per dissoldre-la. Al nostre despatx d’advocats a Barcelona et direm quines són les causes de nul·litat de matrimoni civil a Espanya.

Què implica el matrimoni civil?

L’enllaç matrimonial crea un vincle legal que dóna drets i obligacions. Si algun dels cònjuges no compleix els seus compromisos l’afectat pot acudir a la justícia. L’Estat ha de vetllar pel compliment dels deures de la parella.

El matrimoni civil es contreu davant les autoritats civils, ja sigui el registre civil, jutges o autoritats municipals. Aquest permet legalitzar la filiació dels fills de la parella, la gestió dels béns i s’estableix el dret de successió. A més, pot trencar-se també mitjançant un procediment legal.

Per casar-se per civil a Espanya només has de presentar el certificat de naixement vigent, certificat de residència dels dos últims anys. I, en cas de ser vidu o divorciat consignar el certificat literal corresponent.

Causes de nul·litat de matrimoni civil a Espanya

La nul·litat de matrimoni civil significa que aquest es declara invàlid per vicis o errors essencials quan es va realitzar. Al declarar nul s’estableix que mai va existir, a diferència de l’divorci que queda assentat que es va trencar el vincle, però no es dubta que va ser vàlid.

D’acord amb el Codi Civil que regula els matrimonis són diverses les causes per les quals es pot donar la nul·litat de el matrimoni civil. Un dels motius és la manca de consentiment matrimonial. Aquest implica que una de les persones no va tenir la capacitat de consentir aquesta unió, pot ser causa de problemes psíquics o alienació.

Una altra causa és la celebració de el matrimoni entre joves menors d’edat que no s’hagin emancipat. També procedeix en el cas que algun dels contraents estigui casat prèviament.

Igualment, en enllaços amb parents en línia recta per consanguinitat o adopció, entre pares i avis amb els seus fills. Així com els col·laterals per consanguinitat fins al tercer grau, entre oncles, germans, cosins, etc.

És nul el matrimoni que s’efectuï sota amenaça o por. Altres causals de la nul·litat de el matrimoni codi civil són que algun dels contraents hagi estat autor o còmplice d’homicidi dolós del seu anterior cònjuge.

Així mateix, si la unió es va realitzar sense la presència d’alguna autoritat o sense testimonis. Tampoc podrà seguir el matrimoni si va ser celebrat per error sobre la identitat d’algun dels membres de la parella.

nulidad-matrimonial-civi

Tràmit per anul·lar el matrimoni civil

El procediment el realitza un jutge de primera instància o el Ministeri de Justícia. Es presenten en els tribunals. La nul·litat pot ser sol·licitada pels membres de la parella, la Fiscalia o alguna persona amb interès directe.

En el cas d’error, por o coacció només la pot sol·licitar el cònjuge afectat. No ho podrà fer si viuen junts un any després de l’error o la coacció. Quan són menors d’edat l’acció l’han de executar els pares, tutors o el Ministeri Fiscal.

El que va sofrir el dany haurà de demanar l’anul·lació a l’complir la majoria d’edat o abans de l’any de convivència després aconseguir-la. Totes aquestes accions han d’estar acompanyades per advocats de divorcis i separacions.

Cal destacar que el Ministeri de Justícia pot autoritzar el matrimoni de menors més grans de 14 anys, també entre parents col·laterals i els condemnats per l’homicidi de la seva cònjuge.

Un altre punt important és que, tot i la dissolució de el llaç, els deures i drets adquirits si hi ha fills no desapareixen. Es mantenen les obligacions de tots dos envers ells.

Passos per a la demanda de nul·litat

Aquest procés pot durar fins a dos anys i mig. Per començar la demanda de nul·litat s’han de presentar una sèrie de documents a part de el poder notarial per a plets.

Els requisits són:

 • El requisit fonamental és el certificat de matrimoni per demostrar el temps de la unió.
 • El certificat d’empadronament.
 • Còpia de l’escriptura pública de capitulacions matrimonials
 • En cas de tenir fills, els certificats de naixement.
 • Còpia de el llibre de família.
 • Tots els certificats que demostrin l’existència de béns i deutes. Aquests documents solen ser escriptures de propietats, hipoteques, balanços de banc, entre d’altres.

Després l’advocat autoritzat introdueix la demanda, el jutge l’avalua i esmena. Es realitzen altres processos com la contestació, la vista, etc. Fins arribar a la sentència de nul·litat. En aquest punt, les parts poden apel·lar.

El millor en l’escenari en el qual hi ha els fills és arribar a un acord. Perquè aquests no es vegin afectats durant i després del procés.

Els principals efectes de la nul·litat de el matrimoni són que totes les obligacions legals acaben. Cessa la societat conjugal, des de la cohabitació fins al deure de fidelitat.

Diferències entre nul·litat civil i eclesiàstica

En primer lloc, la nul·litat civil l’atorga un jutge o un tribunal d’apel·lació i cassació. En canvi, l’eclesiàstica el donen les autoritats de l’Església Catòlica. Per l’anul·lació de el matrimoni per l’església es té en compte si un dels seus membres està batejat i l’altre no. Mentre que, en el civil això és irrellevant.

L’anul·lació canònica és l’única manera que aquestes persones poden tornar a casar-se per l’església. Mentre que en el món civil a més d’aquesta opció tenen la de el divorci. La nul·litat de el matrimoni civil es dóna en pocs casos, mentrestant l’eclesiàstica va en augment ..

Les causes per anul·lar el matrimoni per l’església són diferents als de l’civil. La institució té en compte l’embaràs no desitjat que obliguin a la realització de l’enllaç, homosexualitat. A més d’ocultació de malaltia greu i els matrimonis per conveniència.

Per tramitar aquest tipus de demandes el cònjuge afectat ha de tenir clar que necessita proves perquè procedeixi. Si necessites suport i assessoria per a dur endavant un cas d’aquest tipus contacta’ns. Et donarem les millors eines per resoldre la teva situació legal.

0/5 (0 Reviews)
Comparte este artículo >>
CONTACTO FLOTANTE
close slider
¿Quieres más información sobre nuestros servicios? Rellena el siguiente formulario.

  Scroll to Top
  More in Dret Civil
  Inquilí morós: desnonament per impagament de lloguers.

  Trobar-se amb un inquilí morós és el major temor de qualsevol arrendador. Però hi ha una solució en cas que...

  Close