More in Dret Civil
Divisió de la cosa comuna en un condomini

L'acció de divisió de la cosa comuna és un dret reconegut a cadascun dels copropietaris i implica l'extinció de la...

Close