Indemnització per cervicàlgia o lumbàlgia postraumàtica

Portada artículo de blog reza: 'Indemnización por cervicalgia o lumbalgia postraumática'

abogado cervicalgia BarcelonaSi pateixes una cervicàlgia o lumbàlgia postraumàtica a causa d’un accident de trànsit, de què no ets culpable, tens dret a una indemnització pels danys personals i materials soferts.


Cervicàlgies i lumbàlgies postraumàtiques solen manifestar-se després de cops per abast i suposen un impacte considerable a les companyies asseguradores, a causa de les indemnitzacions que de les mateixes es deriven. Si has patit un d’aquests contratemps, no dubtis a posar-te en mans d’un advocat extern i especialitzat per aconseguir el millor rescabalament possible.

Les cervicàlgies i lumbàlgies postraumàtiques són les lesions més habituals després d’un accident de trànsit.

Els símptomes en aquests casos són: dolor, formigueig, pèrdua de mobilitat, debilitat, disfàgia, alteracions de l’equilibri etc.

El tractament d’ambdues es basa en controlar els dolors, reposar, administrar ultrasons, fer estiraments etc.

Les lesions han diagnosticar immediatament. Ha d’acudir al servei d’urgències sense dilació i després de l’accident de trànsit, quan se sentin els símptomes dalt ressenyats. Tingues en compte que aquesta actuació és la base de la reclamació i de l’oportú càlcul de la indemnització.

Qui té dret a la indemnització

Tenen dret a la indemnització per cervicàlgia o lumbàlgia postraumàtica després d’un accident de trànsit:

 • el conductor no responsable de l’accident,
 • els ocupants o passatgers dels vehicles implicats
 • els vianants que, si escau, es puguin veure afectats.

La indemnització comprèn tots els danys personals soferts, però també els materials i despeses mèdiques, hospitalaris i farmacèutics derivats de l’contratemps.

El rescabalament es correspon amb els dies de convalescència fins a la curació i, si s’escau, amb les seqüeles que poguessin quedar sense curar.

Quantia de la indemnització

El càlcul de la indemnització s’efectua tenint en compte el temps de curació i l’estabilització de la lesió. És important anar recopilant tota la documentació mèdica possible per a justificar l’evolució del  dany.

Per tant, els dies, les seqüeles i els factors de correcció són els elements destacats a l’hora de realitzar el càlcul. Recorda que els dies d’hospital són aquells en què el lesionat està ingressat en un centre sanitari com a conseqüència de les lesions. Els impeditius impliquen la impossibilitat de realitzar la vida quotidiana i en els no impeditius tot i que la lesió segueix donant símptomes, l’afectat pot enfrontar-se a el seu dia a dia amb certa normalitat.

Indemnización por latigazo cervical

Les seqüeles d’una cervicàlgia o lumbàlgia postraumàtica es troben recollides en una forquilla de valoració i delimitades per la corresponent puntuació en cada cas concret. Aquesta ha de efectuar-se per un expert en valoracions de danys personals (un forense o un perit metge especialista).

Els factors de correcció, per la seva banda, són circumstàncies que alteren l’informe de valoració de lesions, per adequar-lo a la realitat mèdica de la persona accidentada. D’aquesta manera i per valorar els perjudicis econòmics, el total de la indemnització s’incrementa en funció dels ingressos nets anuals del lesionat.

L’anomenat “barem d’accidents” es publica anualment. El de 2015, per exemple, s’aplica a les lesions estabilitzades durant aquest any, tot i que al gener de 2016 ha entrat en vigor la nova Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del Sistema per a la Valoració dels Danys i Perjudicis causats a les Persones en Accidents de Circulació.

Recorda que aquest nou text legal s’aplica a les lesions produïdes en accidents de trànsit ocorreguts des del 1 de gener de 2016, data de la seva entrada en vigor. Els danys ocasionats en sinistres esdevinguts amb anterioritat es regulen tan sols per l’annex i annex del Text refós de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor (RDL 8/2004, de 29 d’octubre).

La nova llei incrementa la protecció als lesionats per cervicàlgia o lumbàlgia posttraumàtica, millorant el tractament rescabalador i establint un mecanisme d’indemnització més realista i actualitzat (d’acord amb l’índex de revalorització de les pensions). Les notes més destacades de la norma són:

 • Racionalització el càlcul de lucre cessant.
 • Reforçament de les reparacions a grans lesionats.
 • Distinció entre despeses d’assistència sanitària i despeses diverses indemnitzables

Si malauradament heu patit una cervicàlgia o lumbàlgia postraumàtica després d’un accident, t’aconsellem contactar amb advocats aliens a les asseguradores. Els professionals independents obtenen una indemnització superior, perquè les companyies tendeixen a valorar a la baixa les lesions.

No ho dubtis i consulta’ns abans d’acceptar la primera oferta que et faci l’asseguradora. En Garanley Advocats som professionals en indemnitzacions per accidents de trànsit i treballem perquè obtinguis la més elevada i en el menor temps possible.

0/5 (0 Reviews)
Comparte este artículo >>
CONTACTO FLOTANTE
close slider
¿Quieres más información sobre nuestros servicios? Rellena el siguiente formulario.

  Scroll to Top
  More in Accidents de trànsit
  Consorci de Compensació d’Assegurances

  El Consorci de Compensació d'Assegurances és una entitat pública adscrita a l'Ministeri d'Economia. La seva finalitat és cobrir aquells sinistres...

  Close