La cobertura de defensa jurídica en cas d’accident de trànsit

despacho de abogados en BarcelonaLa defensa jurídica és una cobertura que ofereixen la major part d’asseguradores, encara que amb condicions dispars algunes ocasions. Gràcies a ella, els signants de la pòlissa s’asseguren assistència jurídic-legal a càrrec de la seva companyia, després d’un accident de trànsit.


Si tens cotxe i has buscat companyia d’assegurances recentment, hauràs comprovat que gairebé totes elles ofereixen defensa jurídica en les seves pòlisses. Aquesta cobertura permet triar lliurement un advocat que defensi els teus interessos i formuli l’oportuna reclamació de danys i perjudicis en cas d’accident. No obstant això, cada asseguradora posseeix condicions particulars i específiques, que han d’estudiar-se amb deteniment abans de signar el contracte. Una qüestió important que hauries de comprovar, a l’hora de triar pòlissa, són els límits que les empreses solen establir per a aquesta cobertura. A més, algunes companyies deixen fos les reclamacions extrajudicials i, per tant, els possibles acords amb l’asseguradora del vehicle causant de l’accident.

Utilitat de la cobertura de defensa jurídica

Després d’un accident de trànsit, és possible que el conductor culpable incorri en responsabilitats penals. Tinguem present el risc de lesions que, després d’un sinistre, poden sofrir els acompanyants del vehicle propi i qui condueix, a més de vianants i ocupants de tercers vehicles. En definitiva, no en poques ocasions ha d’intervenir la justícia, amb la finalitat de depurar responsabilitats i determinar culpabilitats per l’accident.

Es fa precisa, per tant, una assistència jurídic-legal, per fer front a possibles acusacions o per reclamar a la part contrària. En aquests casos, cal comptar amb serveis d’advocat i procurador, abonar costes quan escaigui o dipositar fiances quan així s’exigeixi. L’essència de la cobertura de defensa jurídica és satisfer totes aquestes necessitats, assumint les companyies d’assegurances el risc per mitjà de la corresponent pòlissa.

Què inclou la cobertura de defensa jurídica?

Aquesta cobertura és usual en les pòlisses de totes les companyies, algunes l’ofereixen com a servei bàsic i unes altres donen la possibilitat de contractar-la aparti. Amb caràcter general, la defensa jurídica i reclamació de danys inclou assistència legal o, si escau, el reemborsament dels diners que ens gastem en reclamar en via administrativa, judicial o arbitral, tant si som propietaris, ocupants o conductors del vehicle en qüestió.

A més, la cobertura també acull la reclamació a tercers per danys propis, quan existeixi fonament jurídic per efectuar-la. El signant de la pòlissa s’assegura l’assumpció, per part de la companyia, de les despeses originades per judici en cas d’accident de trànsit. Ara bé, han de complir-se certs requisits per a l’efectivitat d’aquest assegurament:

 • El litigi ha de tenir el seu origen en un assumpte de tràfic, en el qual es troba implicat el vehicle assegurat.
 • La part contrària o l’assegurat interposen una reclamació davant el jutjat. Aquesta reclamació pot consistir en una simple compensació econòmica o, fins i tot, la sol·licitud de pena de presó.
 • Lliure elecció d’advocat

Si et veus embolicat en una situació com la qual estem descrivint, has de saber que té dret a triar lliurement l’advocat i el procurador que vagin a defensar els teus interessos. Així ho estableix l’article 76 de la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, del Contracte de Segur. Aquest precepte assenyala que “l’advocat i procurador designats per l’assegurat no estaran subjectes, en cap cas, a les instruccions de l’assegurador”. Les asseguradores solen oferir dues opcions:

Defensa mitjançant un dels seus advocats. En aquest cas no s’apliquen límits als honoraris del mateix.
Imposar límits econòmics i de supòsits, quan l’assegurat s’acull a la lliure elecció d’advocat i procurador. Aquests topalls ronden els 2.000 o 3.000 euros, encara que algunes companyies els eleven mitjançant pagaments de sobreprimas.

Ha de saber que existeixen més límits a aquesta llibertat d’elecció. En qualsevol cas, un professional del dret, especialitzat en accidents de trànsit i assegurances, et prestarà ajuda sobre aquest tema i defensarà amb professionalitat els teus interessos. A les grans companyies d’assegurances no els interessa massa que les víctimes d’accidents siguin assistides per advocats externs.

És per això que, en moltes ocasions, no s’informa adequadament a aquestes dels drets que els assisteixen. A més, les empreses asseguradores signen pactes de no agressió, que permeten determinar les responsabilitats i indemnitzacions de forma automàtica. Per això i si no desitges convertir-te en víctima de la teva pròpia asseguradora, et recomanem que et posis en contacte amb un advocat independent i de confiança, que lluitarà pels teus interessos, sense posar traves ni mirar només pels de la companyia.

Conceptes pels quals reclamar

Si es planteja portar a judici a l’altra part, en cas d’haver sofert danys en un accident de trànsit, has de llegir detingudament la lletra petita de la teva pòlissa d’assegurança. Has de tenir en compte que algunes companyies només ofereixen la cobertura de defensa jurídica quan el seu client és el demandat i no al contrari.

Unes altres, no obstant això, sí assumeixen les despeses d’interposició de demandes per part dels seus clients, encara que amb certs límits i condicions. Algunes asseguradores només atorguen cobertura quan existeixen danys materials en el vehicle propi o lesions físiques en el conductor. Unes altres, per contra, admeten les reclamacions quan es donen factors com els següents:

 • Danys en equipatges.
 • Danys en remolcs.
 • Danys en caravanes.
 • Lesions físiques en usuaris del vehicle.
 • Lesions físiques ocasionades a l’assegurat com a vianant

Finalment, has de tenir present que la teva asseguradora pot negar-te la cobertura en determinats casos. Per exemple, quan no existeixen proves sobre la seva innocència o si les existents li involucren directament. Els departaments legals de les companyies, en aquests casos, concedeixen la “llibertat d’acció”: t’aconsellaran que no reclamis, però si ho fas i ganes hauran d’abonar-te les despeses fins al límit establert en la pòlissa. No obstant això, si perds seràs tu la persona que hagi de fer front a totes les despeses.

En cas de tenir un sinistre amb un altre assegurat de la seva mateixa companyia, sense aconseguir un acord entre vostès, sorgeix un conflicte d’interessos. L’asseguradora et pagarà les despeses d’advocat i procurador fins al límit establert, però no li brindarà els serveis dels seus advocats de plantilla. En definitiva, ningú desitja veure’s embolicat en un accident de circulació. No obstant això, ni conductors, ni acompanyants, ni vianants estem exempts de sofrir aquest tipus de contratemps.

Per això, és aconsellable llegir amb deteniment la lletra petita de les assegurances abans de signar, preguntar per l’abast de la cobertura de defensa jurídica i posar-se en mans d’un bon advocat si, per desgràcia, hem d’acudir a la justícia després d’un sinistre de tràfic. És recomanable contractar defensa jurídica quan s’inclou la reclamació de danys. El preu total oscil·la entre 30 i 70 euros.

0/5 (0 Reviews)
Comparte este artículo >>
CONTACTO FLOTANTE
close slider
¿Quieres más información sobre nuestros servicios? Rellena el siguiente formulario.

  Scroll to Top
  More in Accidents de trànsit
  Portada artículo de blog reza: 'Indemnización por cervicalgia o lumbalgia postraumática'
  Indemnització per cervicàlgia o lumbàlgia postraumàtica

  Si pateixes una cervicàlgia o lumbàlgia postraumàtica a causa d'un accident de trànsit, de què no ets culpable, tens dret...

  Close